Wszystkie cytaty i aforyzmy

Ocena: 7.33 (Głosujących: 3)

"Miłości, wieczność będzie za krótka, by cię wypowiedzieć!"

Ocena: 7.00 (Głosujących: 3)

"Miłością idealną jest tylko miłość listowna."

Ocena: 4.94 (Głosujących: 16)

"MIŁOŚĆ - 6 liter które tak bardzo bolą... "

Ocena: 9.50 (Głosujących: 4)

"Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty."

Ocena: 6.40 (Głosujących: 5)

"Miłość - iluzja skrzydeł, a rzeczywistość łańcuchów."

Ocena: 9.50 (Głosujących: 4)

"Miłość - jedyny środek, by osiągnąć względy tych kobiet, których nie można mieć za pieniądze."

Ocena: 7.75 (Głosujących: 8)

"Miłość - mijająca choroba duszy, która jest uleczalna albo poprzez małżeństwo, albo poprzez oddalenie pacjenta od wpływów, które wywołały chorobę."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 5)

"Miłość - rzeczywistość w krainie fantazji."

Ocena: 7.08 (Głosujących: 12)

"Miłość - to jedyny ogień, który przygasa w miarę podsycania."

Ocena: 7.80 (Głosujących: 5)

"Miłość - to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogłaby ją wytłumaczyć."

Ocena: 7.93 (Głosujących: 15)

"Miłość - to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą."

Ocena: 5.50 (Głosujących: 4)

"Miłość - wieczna wiosna kobiety i wieczna jesień mężczyzny."

Ocena: 9.20 (Głosujących: 20)

"Miłość - wszędzie jej pełno, a każdemu jej brak."

Ocena: 7.83 (Głosujących: 35)

"Miłość – pożywienie zgłodniałego, woda czysta spragnionego, słońce człowieka zziębniętego, nieodzowna energia życia..."

Ocena: 8.39 (Głosujących: 67)

"Miłość – rodzaj choroby, która ani rozumnych, ani głupich nie oszczędza."

Ocena: 7.63 (Głosujących: 68)

"Miłość – to pierwsze słowo Boga, myśl pierwsza, jaka przemknęła mu przez mózg. Kiedy rzekł: – Niech się stanie Światło! – wtedy stała się Miłość. I wszystko, co stworzył, było doskonałe, i niczego już nie chciał przetwarzać."

Knut Hamsun
Knut Hamsun "Wiktoria"

Ocena: 7.88 (Głosujących: 17)

"Miłość – wysiłek, jaki czyni mężczyzna, aby zadowolić się jedną tylko kobietą."

Ocena: 6.44 (Głosujących: 9)

"Miłość bez małżeństwa podobną jest do wędrownego ptaka, który usiłuje spocząć na maszcie ciągle posuwającego się okrętu; lepsze jest, jak sądzę, piękne a pożyteczne zielone drzewo, co się wcale z miejsca nie rusza i na konarach złożyć można swe gniazdo, nie obawiając się, by go liny okrętowe nie zrzuciły."

Ocena: 9.08 (Głosujących: 36)

"Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą."

Ocena: 8.86 (Głosujących: 7)

"Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza."

Ocena: 7.40 (Głosujących: 5)

"Miłość bezinteresowna daje szczęście, a interesowna pieniądze."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 5)

"Miłość bliźniego byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby bliźni nie byli tak blisko."

Ocena: 9.83 (Głosujących: 6)

"Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie."

Ocena: 7.90 (Głosujących: 358)

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje."

Biblia 1 List do Koryntian
Biblia 1 List do Koryntian

Ocena: 8.67 (Głosujących: 9)

"Miłość czerpie soki z żyznej gleby przebaczenia."

Ocena: 6.73 (Głosujących: 15)

"Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości."

Ocena: 7.88 (Głosujących: 8)

"Miłość czyni mężczyznę ślepym, a zaostrza wzrok kobiety."

Ocena: 9.12 (Głosujących: 17)

"Miłość daje nie pytając, przyjmuje bez odrazy, przebacza bez ociągania i cierpi tylko dlatego, że jest jej za mało."

Ocena: 8.22 (Głosujących: 9)

"Miłość daje szlachetność nawet tym, których natura pozbawiła tej cechy."

Ocena: 7.90 (Głosujących: 10)

"Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle:
Daje blask, światło, ciepło i radości tyle."

Ocena: 9.08 (Głosujących: 26)

"Miłość dobrze się kończy, gdy się nie kończy."

Ocena: 6.60 (Głosujących: 5)

"Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu."

Ocena: 6.22 (Głosujących: 9)

"Miłość dodaje rozumu kobietom, a odbiera go mężczyznom."

Ocena: 7.59 (Głosujących: 17)

"Miłość fałszuje obraz świata. Ukazuje go dobrym mimo wszystko."

Ocena: 9.80 (Głosujących: 5)

"Miłość i dobrych ludzi wszędzie można znaleźć."

Jonathan Carroll zbiór opowiadań
Jonathan Carroll zbiór opowiadań "Durne serce"

Ocena: 7.80 (Głosujących: 10)

"Miłość i przyjaźń są magią. Nie możemy jej zobaczyć, ale czujemy ją."

Ocena: 8.83 (Głosujących: 6)

"Miłość idealna jest naprawdę możliwa. W listach."

Ocena: 9.05 (Głosujących: 19)

"Miłość jak odrę każdy człowiek, choćby raz, przebyć musi."

Ocena: 8.07 (Głosujących: 29)

"Miłość jak rewolucja – nie udaje się słabym."

Ocena: 7.78 (Głosujących: 9)

"Miłość jak testament: nowa unieważnia poprzednią."

Ocena: 7.90 (Głosujących: 10)

"Miłość jest aktem wiary. Kto ma mało wiary, ten dozna mało miłości."

Ocena: 5.20 (Głosujących: 5)

"Miłość jest bardziej urocza od małżeństwa z tego samego powodu, z którego powieść jest ciekawsza od wydarzenia."

Ocena: 7.00 (Głosujących: 4)

"Miłość jest czekaniem na szelesty, listy, na pukanie do drzwi."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 10)

"Miłość jest czymś, na co nie ma się wpływu, znajduje człowieka – bez powodu, bez komentarza i nie dając mu możliwości obrony."

Ocena: 8.79 (Głosujących: 19)

"Miłość jest drogą Boga do ludzi i drogą ludzi do Boga."

Ocena: 8.91 (Głosujących: 11)

"Miłość jest duszą życia, a muzyka życiem duszy."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 8)

"Miłość jest dymem wzniesionym z obłoku Westchnień, jest ogniem w kochającym oku. Gdy nieszczęśliwa - morzem łez kochanków. Czymże jest więcej? Jest roztropnym szałem. Żółcią dławiącą i słodkim specjałem."

Ocena: 7.57 (Głosujących: 7)

"Miłość jest dzieckiem duchowej sympatii; i jeżeli ta sympatia nie powstanie w jednej chwili, to nie powołają jej do życia ani lata, ani pokolenia."