Aleksander Kumor

"Dla wielu kobiet przeżyć miłość znaczy: omówić ją z przyjaciółką."


Ocena: 8.13 (Głosujących: 15)

"Fakty mówią, ale ludzie je tłumaczą."


Ocena: 7.60 (Głosujących: 5)

"W naszych nieszczęściach poznajemy przyjaciół. W nieszczęściach przyjaciół poznajemy siebie."


Ocena: 7.80 (Głosujących: 5)

"Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie."


Ocena: 7.28 (Głosujących: 25)

"Pokutą staje się niekiedy konieczność dalszego grzeszenia."


Ocena: 9.00 (Głosujących: 3)

"Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła."


Ocena: 7.20 (Głosujących: 5)

"Pornografia nie jest groźna z powodu tego, co pokazuje, ale czego pokazać nie potrafi."


Ocena: 9.50 (Głosujących: 6)

"Komputery nie unieważniają tabliczki mnożenia."


Ocena: 7.33 (Głosujących: 3)

"Po każdym spojrzeniu w niebo zostaje w oczach nieco błękitu."


Ocena: 8.60 (Głosujących: 5)

"Owoce, o których się marzy, nigdy nie są robaczywe."


Ocena: 9.25 (Głosujących: 16)

"Bardzo nam zależy na równości, zwłaszcza wobec tych, którzy nas przerastają."


Ocena: 7.73 (Głosujących: 15)

"Ślub - chwila, kiedy poeta przekształca się w dramaturga."


Ocena: 5.20 (Głosujących: 5)

"Miłość dobrze się kończy, gdy się nie kończy."


Ocena: 9.00 (Głosujących: 24)

"Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać."


Ocena: 7.75 (Głosujących: 4)

"Życie jest pomyślane sprytniej od kryminału: nie pozwala zajrzeć na ostatnią stronę."


Ocena: 9.08 (Głosujących: 13)

"Dwóje z lekcji historii pisane są na skórze narodów."


Ocena: 8.67 (Głosujących: 9)

"Ważniejsze od posiadania tajnej broni jest przekonanie wroga o jej istnieniu."


Ocena: 9.70 (Głosujących: 10)

"Niekiedy lepiej, że kwiaty nie pachną intencjami ofiarodawcy."


Ocena: 8.33 (Głosujących: 12)

"Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza."


Ocena: 7.57 (Głosujących: 14)

"Hipoteza wygodna potrafi zamordować hipotezę trafną."


Ocena: 5.40 (Głosujących: 5)