Aleksander Kumor

Ocena: 8.28 (Głosujących: 32)

"Dla wielu kobiet przeżyć miłość znaczy: omówić ją z przyjaciółką."

Ocena: 7.83 (Głosujących: 6)

"Fakty mówią, ale ludzie je tłumaczą."

Ocena: 8.29 (Głosujących: 7)

"W naszych nieszczęściach poznajemy przyjaciół. W nieszczęściach przyjaciół poznajemy siebie."

Ocena: 7.35 (Głosujących: 26)

"Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie."

Ocena: 9.33 (Głosujących: 6)

"Pokutą staje się niekiedy konieczność dalszego grzeszenia."

Ocena: 7.33 (Głosujących: 6)

"Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła."

Ocena: 9.56 (Głosujących: 9)

"Pornografia nie jest groźna z powodu tego, co pokazuje, ale czego pokazać nie potrafi."

Ocena: 7.33 (Głosujących: 3)

"Komputery nie unieważniają tabliczki mnożenia."

Ocena: 8.83 (Głosujących: 6)

"Po każdym spojrzeniu w niebo zostaje w oczach nieco błękitu."

Ocena: 9.35 (Głosujących: 20)

"Owoce, o których się marzy, nigdy nie są robaczywe."

Ocena: 7.73 (Głosujących: 15)

"Bardzo nam zależy na równości, zwłaszcza wobec tych, którzy nas przerastają."

Ocena: 8.09 (Głosujących: 11)

"Dwóje z lekcji historii pisane są na skórze narodów."

Ocena: 9.58 (Głosujących: 19)

"Ważniejsze od posiadania tajnej broni jest przekonanie wroga o jej istnieniu."

Ocena: 9.20 (Głosujących: 15)

"Życie jest pomyślane sprytniej od kryminału: nie pozwala zajrzeć na ostatnią stronę."

Ocena: 7.75 (Głosujących: 4)

"Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać."

Ocena: 8.57 (Głosujących: 14)

"Niekiedy lepiej, że kwiaty nie pachną intencjami ofiarodawcy."

Ocena: 9.08 (Głosujących: 26)

"Miłość dobrze się kończy, gdy się nie kończy."

Ocena: 5.20 (Głosujących: 5)

"Ślub - chwila, kiedy poeta przekształca się w dramaturga."

Ocena: 7.59 (Głosujących: 17)

"Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza."

Ocena: 5.83 (Głosujących: 6)

"Hipoteza wygodna potrafi zamordować hipotezę trafną."