Przysłowia wybranych narodów

(minimum 5 przysłów)