Autor:
Aleksander Kumor

Aleksander Kumor
Dla wielu kobiet przeżyć miłość znaczy: omówić ją z przyjaciółką. Aleksander Kumor
Aleksander Kumor
Fakty mówią, ale ludzie je tłumaczą. Aleksander Kumor
Aleksander Kumor
W naszych nieszczęściach poznajemy przyjaciół. W nieszczęściach przyjaciół poznajemy siebie. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 8.38 Głosów: 8

Aleksander Kumor
Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie. Aleksander Kumor
Aleksander Kumor
Pokutą staje się niekiedy konieczność dalszego grzeszenia. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 8.71 Głosów: 7

Aleksander Kumor
Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 7.33 Głosów: 6

Aleksander Kumor
Pornografia nie jest groźna z powodu tego, co pokazuje, ale czego pokazać nie potrafi. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 9.56 Głosów: 9

Aleksander Kumor
Komputery nie unieważniają tabliczki mnożenia. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 7.33 Głosów: 3

Aleksander Kumor
Po każdym spojrzeniu w niebo zostaje w oczach nieco błękitu. Aleksander Kumor
Aleksander Kumor
Owoce, o których się marzy, nigdy nie są robaczywe. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 9.35 Głosów: 20

Aleksander Kumor
Bardzo nam zależy na równości, zwłaszcza wobec tych, którzy nas przerastają. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 7.73 Głosów: 15

Aleksander Kumor
Dwóje z lekcji historii pisane są na skórze narodów. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 8.09 Głosów: 11

Aleksander Kumor
Ważniejsze od posiadania tajnej broni jest przekonanie wroga o jej istnieniu. Aleksander Kumor
Aleksander Kumor
Życie jest pomyślane sprytniej od kryminału: nie pozwala zajrzeć na ostatnią stronę. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 9.25 Głosów: 16

Aleksander Kumor
Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 7.83 Głosów: 6

Aleksander Kumor
Niekiedy lepiej, że kwiaty nie pachną intencjami ofiarodawcy. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 8.57 Głosów: 14

Aleksander Kumor
Miłość dobrze się kończy, gdy się nie kończy. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 9.11 Głosów: 27

Aleksander Kumor
Ślub - chwila, kiedy poeta przekształca się w dramaturga. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 5.20 Głosów: 5

Aleksander Kumor
Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza. Aleksander Kumor
Aleksander Kumor
Hipoteza wygodna potrafi zamordować hipotezę trafną. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 6.43 Głosów: 7