Simone Weil

"Trzeba tak kochać, jak świeci słońce."


Ocena: 8.93 (Głosujących: 28)

"Kultura to narzędzie w rękach profesorów, służące im do produkcji profesorów, którzy - kiedy przyjdzie ich kolej - będą produkować profesorów."


Ocena: 5.67 (Głosujących: 3)

"Sprawiedliwość i uczciwość są stałymi uciekinierami z obozu zwycięzców."


Ocena: 5.75 (Głosujących: 4)

"Intelektualista, dumny ze swej inteligencji, jest niczym więzień, który pyszni się, że jego cela jest większa od innych."


Ocena: 8.13 (Głosujących: 8)

"Niewola to praca bez światła wiecznego, bez poezji, bez religii."


Ocena: 6.75 (Głosujących: 8)

"Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie."


Ocena: 9.75 (Głosujących: 4)

"Nieszczęśliwi najbardziej potrzebują ludzi mogących poświęcić im swoją uwagę."


Ocena: 9.38 (Głosujących: 13)

"Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie."


Ocena: 8.42 (Głosujących: 19)

"Kochać czysto, to zgodzić się na dystans, to czcić dystans między sobą i istotą kochaną."


Ocena: 7.80 (Głosujących: 15)

"Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty."


Ocena: 9.50 (Głosujących: 4)

"Piękno jest tym, czego się pragnie bez chęci zjedzenia. Pragniemy jedynie żeby było."


Ocena: 8.56 (Głosujących: 18)

"Istnieje coś jak gdyby wcielenie Boga w świat, a piękno jest Jego znakiem."


Ocena: 7.80 (Głosujących: 5)

"Nasza epoka jest tak zatruta kłamstwem, że zamienia w kłamstwo wszystko, czego dotyka."


Ocena: 8.73 (Głosujących: 11)

"Nie religia, lecz rewolucja jest opium dla ludu."


Ocena: 9.33 (Głosujących: 15)