Cytaty z kategorii: Władza

Ocena: 8.43 (Głosujących: 7)

"Ideał wszystkich cenzorów: dopuszczać tylko takie książki, których i tak nikt nie będzie czytał."

Ocena: 7.81 (Głosujących: 21)

"Rząd ma jedno ramię długie, a drugie krótkie; długie służy do brania – sięga wszędzie; krótkie służy do dawania i sięga tylko tych, którzy są najbliżej."

Ocena: 7.57 (Głosujących: 14)

"Dyktatura jest najpełniejszą postacią zazdrości."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 8)

"Inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy."

Ocena: 9.71 (Głosujących: 7)

"Nie mam głosu. Oddałem go w wyborach."

Ocena: 8.40 (Głosujących: 10)

"Słowo, którego nie wypowiesz, jest twoim niewolnikiem; to, które wypowiedziałeś, staje się twoim panem."

Gérard de Villiers
Gérard de Villiers "Śmierć w walizce"

Ocena: 8.57 (Głosujących: 7)

"Na świecie jak w łaźni – im kto wyżej siedzi, tym bardziej się poci."

Ocena: 7.57 (Głosujących: 14)

"Cenzura wybacza krukom, a nęka gołębie."

Ocena: 9.50 (Głosujących: 12)

"Najwięcej praw w skorumpowanym państwie."

Ocena: 8.45 (Głosujących: 20)

"Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą."

Ocena: 8.67 (Głosujących: 12)

"Nie chcemy upaństwowienia człowieka, lecz uczłowieczenia państwa."

Ocena: 8.25 (Głosujących: 8)

"Dowcip to niebezpieczna forma opozycji."

Ocena: 8.73 (Głosujących: 11)

"Ze wzrostem poczucia władzy rośnie poczucie własności, a maleje poczucie rzeczywistości."

Antoni Kępiński
Antoni Kępiński "Autoportret człowieka. Myśli, aforyzmy"

Ocena: 8.00 (Głosujących: 6)

"Polityka jest jedynie sztuką konsumpcji przywilejów."

Ocena: 5.25 (Głosujących: 4)

"Demokracja jest sprzeczna z prawami fizyki."

Ocena: 9.44 (Głosujących: 41)

"Dobrze zorganizowaną grupę przestępczą nazywamy mafią, najlepiej zorganizowaną mafię, nazywamy państwem."

Ocena: 8.86 (Głosujących: 43)

"Durnym narodem rządzi się łatwiej."

Stefan Pacek
Stefan Pacek "Myśli o ludziach i świecie"

Ocena: 9.44 (Głosujących: 18)

"Groźba utraty twarzy jest dla polityka niczym w porównaniu z groźbą utraty stołka."

Ocena: 8.93 (Głosujących: 14)

"To wcale nie pieniądz rządzi światem, ale ci, którzy rządzą pieniądzem."

Ocena: 8.60 (Głosujących: 10)

"Zarządzanie polega na wykonywaniu zadań rękami innych ludzi."

Robert Cialdini
Robert Cialdini "TAK! 50 sekretów nauki perswazji"

Ocena: 9.29 (Głosujących: 7)

"Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim."

Ocena: 8.33 (Głosujących: 3)

"Tylko ci są godni sprawować władzę, którzy mają dość siły ducha, by z niej zrezygnować."

Ocena: 6.45 (Głosujących: 11)

"Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu."

Ocena: 7.54 (Głosujących: 13)

"Walka człowieka z władzą jest walką pamięci z zapomnieniem."

Milan Kundera
Milan Kundera "Księga śmiechu i zapomnienia"

Ocena: 8.17 (Głosujących: 6)

"Władza to zabawna rzecz: w jednej chwili należy do ciebie, a w następnej zjawia się większy pies i paskudzi na twój ulubiony trawnik."

Brian Haig
Brian Haig "Koń trojański"

Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Wszelka władza wychodzi z ludu i nigdy do niego nie wraca."

Ocena: 5.83 (Głosujących: 6)

"Państwo jest wielkim, fikcyjnym bytem, w którym wszyscy próbują żyć kosztem wszystkich innych."

Ocena: 8.33 (Głosujących: 15)

"Jeżeli rządowa machina wymaga od Ciebie, abyś był pośrednikiem niesprawiedliwości wobec innych, wtedy, powiadam Ci, złam prawo."

Ocena: 8.75 (Głosujących: 4)

"Demokracji nie można wprowadzić czołgami. Nie nastanie w ciągu jednej nocy. Nie jest prezentem przyniesionym na złotej tacy. To ciągła walka ludzi o to, żeby zostały zrealizowane zasady władzy pochodzącej z wyboru."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 10)

"Demokracja nazwała zawiść zdrową konkurencją."

Ocena: 9.26 (Głosujących: 31)

"Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad. Wolność jest wtedy, gdy uzbrojona po zęby owca może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 12)

"Demokracja, to jest najlepszy ustrój państwowy. W nim każdy obywatel może postępować tak, jak życzy sobie jego żona."

Ocena: 8.25 (Głosujących: 12)

"Nie należy przesadzać z demokracją. Nie chciałbym podróżować statkiem, którego kurs byłby określany głosowaniem załogi, przy czym kucharz i chłopiec okrętowy mieliby takie samo prawo głosu jak kapitan i sternik."

Ocena: 8.25 (Głosujących: 8)

"Demokracja znaczy: przestrzegać reguł gry, nawet jeżeli nie patrzy sędzia."

Ocena: 7.07 (Głosujących: 14)

"Jak można chcieć żyć w ustroju, w którym dwóch meneli spod budki z piwem ma dwa głosy, a profesor na uniwersytecie ma jeden?"

Ocena: 7.75 (Głosujących: 4)

"Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości."

Ocena: 7.08 (Głosujących: 13)

"Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość."

Ocena: 6.64 (Głosujących: 14)

"Demokratyczne wybory rozstrzygają o tym, kto będzie uciskany w majestacie prawa."

Ocena: 7.94 (Głosujących: 18)

"Bądź panem dla tego, który cię nie lubi; niewolnikiem dla tego, który cię kocha."

Ocena: 7.54 (Głosujących: 13)

"Bogactwo to małe piwo, a władza to szampan."

Ocena: 8.79 (Głosujących: 28)

"Żałość ściska, gdy matoły na stanowiskach."

Ocena: 8.16 (Głosujących: 49)

"Żeby Polska w siłę rosła, trzeba wodza nam, nie osła!"

Ocena: 8.90 (Głosujących: 10)

"Są ludzie, którym za nazwisko służy stanowisko."

Ocena: 5.98 (Głosujących: 57)

"Dajcie Polakom rządzić a sami się wykończą."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 11)

"Osoba, która wie JAK, zawsze znajdzie pracę. Osoba, która wie DLACZEGO, zawsze będzie jej szefem."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 6)

"Nadmiar wolności jest niewolnictwem, bo jeśli nie ma już władzy, a więc silni nie są ograniczani, to zgodnie z prawem pięści słabi tracą prawa. Wzrost wolności nie tylko prowadzi do niewoli, ale sam w sobie jest niewolnictwem."

Ocena: 8.27 (Głosujących: 15)

"Demokracja zaczyna się w rodzinie."

Ocena: 9.38 (Głosujących: 8)

"Władza to największy afrodyzjak."