Monteskiusz

Monteskiusz

Monteskiusz

1689-1755. Pełne imię i nazwisko Charles Louis de Secondat baron de la Brède et de Montesquieu. Francuski filozof, prawnik i pisarz, jeden z czołowych przedstawicieli Oświecenia.