Georges Bernanos

"Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu."


Ocena: 7.40 (Głosujących: 5)

"Wolność nie jest żadnym przywilejem, lecz zadaniem."


Ocena: 5.33 (Głosujących: 9)

"Wielkim nieszczęściem, wielką biedą naszego czasu nie jest to, że istnieją bezbożni, lecz że są przeciętni chrześcijanie."


Ocena: 9.45 (Głosujących: 22)

"Kościół potrzebuje świętych, a nie reformatorów."


Ocena: 6.73 (Głosujących: 15)

"Nie ma połowicznych prawd."


Ocena: 7.00 (Głosujących: 9)

"Ból jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi."


Ocena: 7.20 (Głosujących: 5)

"Na przyszłość nie patrzy się tak jak krowa patrzy na przejeżdżający pociąg; przyszłość jest naszym zadaniem."


Ocena: 7.57 (Głosujących: 7)