Albert Schweitzer

Ocena: 7.86 (Głosujących: 36)

"Być człowiekiem znaczy podlegać władcy, któremu na imię cierpienie."

Ocena: 9.50 (Głosujących: 12)

"Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od siebie oczekują, ale niczego nie żądają."

Ocena: 9.13 (Głosujących: 8)

"Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice."

Ocena: 8.27 (Głosujących: 15)

"Demokracja zaczyna się w rodzinie."

Ocena: 9.17 (Głosujących: 6)

"Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć."

Ocena: 9.33 (Głosujących: 18)

"Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą."

Ocena: 9.57 (Głosujących: 21)

"Ten kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy."

Ocena: 9.47 (Głosujących: 19)

"Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi są naprawdę."

Ocena: 9.33 (Głosujących: 9)

"Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju."

Ocena: 7.64 (Głosujących: 11)

"Każdy człowiek ma do uiszczenia niezwykły dług, a mianowicie - za życie odpłacić musi życiem."

Ocena: 9.78 (Głosujących: 9)

"Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością."

Ocena: 8.75 (Głosujących: 16)

"Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. "