Cytaty z kategorii: Wady i zalety

Ocena: 0.00 (Głosujących: 0)

"Obojętność to paraliż duszy, przedwczesna śmierć."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 5)

"Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera."

Ocena: 9.80 (Głosujących: 5)

"Z rodzicami można wygrać tylko cierpliwością."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 2)

"Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice."

Ocena: 9.50 (Głosujących: 6)

"Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 12)

"Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych – i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości."

Ocena: 6.00 (Głosujących: 6)

"Obojętność moralna to choroba bardzo kulturalnych ludzi."

Henri Frederic Amiel
Henri Frederic Amiel "Dziennik intymny"

Ocena: 6.80 (Głosujących: 5)

"Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza."

Ocena: 5.10 (Głosujących: 10)

"Wielu obdarzyła natura talentem współczucia, niewielu – współradości."

Ocena: 6.50 (Głosujących: 6)

"Kto wad nienawidzi, nienawidzi i ludzi."

Ocena: 6.73 (Głosujących: 11)

"Choćbyś naturę widłami wypędzał, ona i tak powróci."

Ocena: 7.71 (Głosujących: 7)

"Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 14)

"Ci, których wróg chwali, pewnie najmniej warci."

Ocena: 7.70 (Głosujących: 10)

"Aby poznać siebie, trzeba się wystawiać na próbę. Tylko tak może się przekonać każdy, na co go stać."

Ocena: 5.43 (Głosujących: 7)

"Zły człowiek to taki, który umie przyjąć, ale nie umie oddać."

Ocena: 6.82 (Głosujących: 11)

"Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać."

Ocena: 6.25 (Głosujących: 8)

"Ceną doskonałości jest dyscyplina. Kosztem miernoty - rozczarowanie."

Ocena: 8.09 (Głosujących: 11)

"Ludzie powinni mieszać się wyłącznie w swoje sprawy."

Ocena: 6.63 (Głosujących: 8)

"Nikogo by zapewne nie obchodziło co nam w duszy gra, gdyby tylko to „coś” tak przeokropnie nie fałszowało."

Ocena: 8.29 (Głosujących: 7)

"Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak, jakby naprawdę nie byli dla tego świata."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 4)

"Gdyby nie było chamstwa, nie byłoby faszyzmu. Chamstwo jest nosicielem pogardy i przemocy, podłości i woli zniszczenia."

Ocena: 6.73 (Głosujących: 11)

"Gdy człowiek wytyka kogoś palcem, powinien pamiętać, że pozostałe cztery wskazują na niego samego."

Ocena: 8.89 (Głosujących: 9)

"Duma wiąże ręce i usta."

Ocena: 9.63 (Głosujących: 8)

"Wady też stanowią część naszego posagu."

Kamila Kampa
Kamila Kampa "Aforyzmy"

Ocena: 7.60 (Głosujących: 5)

"Przeczuleni uważają dar serca za jałmużnę, ufni - jałmużnę za dar serca."

Ocena: 8.57 (Głosujących: 7)

"Wady wielkich ludzi są pociechą matołów."

Waldemar Łysiak
Waldemar Łysiak "Konkwista"

Ocena: 9.29 (Głosujących: 7)

"Przyjaciele, którzy nie mają wad, są nie do zniesienia."

Ocena: 9.33 (Głosujących: 3)

"Najbardziej charakteryzuje nas to, z czego nie potrafimy zrezygnować."

Stefan Pacek
Stefan Pacek "Myśli o ludziach i świecie"

Ocena: 6.25 (Głosujących: 4)

"Długi język ma krótkie nogi."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 4)

"Złość jest chorobą duszy."

Ocena: 9.22 (Głosujących: 9)

"Prawda często dokarmia kompleksy."

Ocena: 8.78 (Głosujących: 9)

"Bądź skromny. Wiele osiągnięto przed twoim przyjściem na świat."

Ocena: 7.67 (Głosujących: 12)

"Kochać można swoją drogą, a widzieć złe strony swoją drogą."

Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz "Bez dogmatu"

Ocena: 8.25 (Głosujących: 4)

"Czyż można chcieć Słońce, a jego plam nie?"

Ocena: 8.25 (Głosujących: 8)

"Uprzejmość – najwytworniejsza forma fałszu."

Ocena: 8.18 (Głosujących: 11)

"Kto wstaje ze złością, siada ze stratą."

Ocena: 9.46 (Głosujących: 13)

"Dla przechodniów bądź gościnnym, dla sąsiadów – pomocnym, dla poczciwych – przyjacielem, dla złych – obcym."

Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Dobrze, że nie ma człowieka bez wad, bo taki człowiek nie miałby też przyjaciół."

Ocena: 9.13 (Głosujących: 16)

"Człowiek jest jedyną istotą w przyrodzie zdolną do bezinteresownego świństwa."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 6)

"W małżeństwie każda zaleta jest podwójna, lecz każda wada – dziesięciokrotna."

Ocena: 9.07 (Głosujących: 14)

"Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem."

Ocena: 8.60 (Głosujących: 5)

"Każdy mężczyzna ma jakieś zalety. Trzeba mu je tylko wskazać."

Ocena: 9.47 (Głosujących: 17)

"Wady i zalety - to często jedno i to samo. Tylko z różnych punktów widzenia."

Ocena: 8.83 (Głosujących: 12)

"Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne."

Ocena: 8.29 (Głosujących: 24)

"Dla większości mężczyzn poprawić się znaczy zmienić wady."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 21)

"Pijaństwo nie tworzy wad, ono je ujawnia."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 12)

"Kiedy cnota staje się występkiem? Gdy zaczyna wydawać sądy."

Ocena: 9.08 (Głosujących: 13)

"To, co kobieta myśli o innych kobietach, jest sprawdzianem jej charakteru."