Julian Tuwim

Julian Tuwim

Julian Tuwim

1894-1953. Polski poeta i tłumacz, autor tekstów kabaretowych i piosenek. Współzałożyciel grupy literackiej "Skamander". Spod jego pióra wyszły: "Sokrates tańczący", "Czary i czarty polskie", "Rzecz czarnoleska", "Strofy o późnym lecie" oraz słynne "Kwiaty polskie".