Autor:
Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau
Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona. Jean-Jacques Rousseau

Średnia ocena: 8.68 Głosów: 44

Jean-Jacques Rousseau
Jeśli nie potrafimy zapobiec pożarciu nas przez wrogów, postarajmy się przynajmniej, by nie mogli nas strawić. Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom. Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
Miłości nie udowadnia się słowami. Jean-Jacques Rousseau

Średnia ocena: 9.26 Głosów: 23

Jean-Jacques Rousseau
Obelgi to argumenty tych, którzy nie mają argumentów. Jean-Jacques Rousseau

Średnia ocena: 9.45 Głosów: 31

Jean-Jacques Rousseau
Nie dowierzać żadnym swoim skłonnościom, poznać samego siebie, rozniecić w głębi duszy płomień prawdy - oto cel istnienia człowieka. Jean-Jacques Rousseau

Średnia ocena: 6.00 Głosów: 9

Jean-Jacques Rousseau
Nieraz na myśl mi przychodzi to, że gdyby można było utrwalić szczęście miłości w małżeństwie, mielibyśmy raj na ziemi. Jean-Jacques Rousseau

Średnia ocena: 9.86 Głosów: 7

Jean-Jacques Rousseau
Muśnięcie sukni kobiety czystej daje radość żywszą niż posiadanie kobiety łatwej. Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
Bez sumienia nie czuję w sobie nic, co by mnie wynosiło ponad zwierzęta, prócz smutnego przywileju miotania się od obłędu do błędu, kierowany rozsądkiem niepewnym swych reguł i rozumem niepewnym swoich zasad. Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
Tylko miłość potrafi zatrzymać czas. Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
Pieniądz, który człowiek posiada, to swoboda; ten, za którym goni, to niewola. Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
Dzieciństwo jest snem rozumu. Jean-Jacques Rousseau