Jean-Jacques Rousseau

"Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona."


Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Jeśli nie potrafimy zapobiec pożarciu nas przez wrogów, postarajmy się przynajmniej, by nie mogli nas strawić."


Ocena: 9.50 (Głosujących: 4)

"Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom."


Ocena: 7.71 (Głosujących: 7)

"Miłości nie udowadnia się słowami."


Ocena: 9.50 (Głosujących: 14)

"Obelgi to argumenty tych, którzy nie mają argumentów."


Ocena: 9.55 (Głosujących: 22)

"Nie dowierzać żadnym swoim skłonnościom, poznać samego siebie, rozniecić w głębi duszy płomień prawdy - oto cel istnienia człowieka."


Ocena: 5.75 (Głosujących: 8)

"Nieraz na myśl mi przychodzi to, że gdyby można było utrwalić szczęście miłości w małżeństwie, mielibyśmy raj na ziemi."


Ocena: 9.86 (Głosujących: 7)

"Muśnięcie sukni kobiety czystej daje radość żywszą niż posiadanie kobiety łatwej."


Ocena: 9.14 (Głosujących: 14)

"Bez sumienia nie czuję w sobie nic, co by mnie wynosiło ponad zwierzęta, prócz smutnego przywileju miotania się od obłędu do błędu, kierowany rozsądkiem niepewnym swych reguł i rozumem niepewnym swoich zasad."


Ocena: 6.75 (Głosujących: 4)

"Tylko miłość potrafi zatrzymać czas."


Ocena: 9.41 (Głosujących: 27)

"Pieniądz, który człowiek posiada, to swoboda; ten, za którym goni, to niewola."


Ocena: 7.60 (Głosujących: 5)

"Dzieciństwo jest snem rozumu."


Ocena: 6.67 (Głosujących: 6)