Heinrich Heine

Heinrich Heine

Heinrich Heine

1797-1856. Niemiecki poeta, pełne nazwisko Christian Johann Heinrich Heine.