Biblia

Ocena: 9.06 (Głosujących: 48)

"Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie."

Biblia
Biblia "Księga Izajasza" 54, 10

Ocena: 7.90 (Głosujących: 358)

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje."

Biblia 1 List do Koryntian
Biblia 1 List do Koryntian

Ocena: 8.67 (Głosujących: 9)

"Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce."

Biblia List do Efezjan 4,26
Biblia List do Efezjan 4,26

Ocena: 7.53 (Głosujących: 17)

"Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione."

Biblia Księga Hioba
Biblia Księga Hioba

Ocena: 7.50 (Głosujących: 14)

"Czym w ryju świni złota obrączka, tym piękna kobieta, ale bez rozsądku."