Autor:
Biblia

Biblia
Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Biblia "Księga Izajasza" 54, 10

Średnia ocena: 9.16 Głosów: 55

Biblia 1 List do Koryntian
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Biblia 1 List do Koryntian

Średnia ocena: 8.04 Głosów: 408

Biblia List do Efezjan 4,26
Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Biblia List do Efezjan 4,26

Średnia ocena: 8.54 Głosów: 13

Biblia Księga Hioba
Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Biblia Księga Hioba
Biblia
Czym w ryju świni złota obrączka, tym piękna kobieta, ale bez rozsądku. Biblia