Pino Pellegrino

"Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu."


Ocena: 8.64 (Głosujących: 25)

"Kochać to łagodnie przyprowadzać kogoś do siebie samego."


Ocena: 8.81 (Głosujących: 16)

"Wielcy duchem są jak chmury, gromadzą po to, aby oddawać."


Ocena: 9.86 (Głosujących: 7)

"Ludzie dzielą się na trzy grupy: ci którzy powodują zdarzenia, ci którzy obserwują zdarzenia, ci którzy nigdy nie zrozumieli tego co się zdarza."


Ocena: 9.00 (Głosujących: 6)

"Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim cię uczyni."


Ocena: 7.88 (Głosujących: 16)

"Wierzyć to nie znaczy mieć oczy zwrócone jedynie ku Bogu, ale przede wszystkim patrzeć na świat Jego oczami."


Ocena: 8.80 (Głosujących: 20)

"Cnota, która nie jest poddana pokusom i próbom nie jest cnotą: jest przypuszczeniem."


Ocena: 6.88 (Głosujących: 8)

"Kochać i być kochanym, to tak jakby się czuło słońce z jego obu stron."


Ocena: 9.14 (Głosujących: 14)

"Miłości nie można kupić ani sprzedać - można ją tylko ofiarować."


Ocena: 8.95 (Głosujących: 21)