Wszystkie cytaty i aforyzmy

Ocena: 9.40 (Głosujących: 5)

"Rewolucje to nie przyszłość świata. To jego agonia."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 8)

"Rewolucje zaczynają się burzeniem Bastylii, a kończą budową nowej twierdzy."

Ocena: 7.14 (Głosujących: 7)

"Ręcznie pisane listy czynią obecnie wrażenie pozdrowień z ubiegłego stulecia."

Ocena: 8.31 (Głosujących: 16)

"Robienie czegoś jest pomyłką, nie robienie niczego jest wielką pomyłką."

Ocena: 8.11 (Głosujących: 9)

"Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia."

Ocena: 9.24 (Głosujących: 54)

"Rodzice chcą być tak bardzo doskonali w oczach dzieci, że ukrywają przed nimi swoje błędy. W ten sposób dzieci niezawodnie je powtórzą."

Ocena: 6.63 (Głosujących: 27)

"Rodzice i dzieci są na jedno pokolenie, mąż i żona na dwa, firma zaś na trzy."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 25)

"Rodzice są kośćmi, na których dzieci ostrzą sobie zęby."

Ocena: 9.11 (Głosujących: 9)

"Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką."

Ocena: 9.25 (Głosujących: 20)

"Rodzice, nauczcie się kochać! Tylko w ten sposób życie waszego dziecka będzie owocne i pogodne."

Ocena: 3.62 (Głosujących: 65)

"Rodzicom zawdzięcza uczeń tylko życie, nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe."

Ocena: 8.88 (Głosujących: 16)

"Rodzimy się nie raz, ale ciągle od nowa."

Ocena: 8.91 (Głosujących: 22)

"Rodzina jest dla człowieka korzeniami, przyjaciele łodygą, a miłość kwiatem."

Ocena: 9.04 (Głosujących: 46)

"Rodziny z dziećmi i bez dzieci współczują sobie nawzajem."

Ocena: 8.82 (Głosujących: 11)

"Rok – okres 365 rozczarowań."

Ocena: 9.89 (Głosujących: 9)

"Romans - to marzenie człowieka samotnego, a samotność - marzenie człowieka, który ma romans."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 6)

"Romantyzm jest wspólną nazwą dla pewnych stałych potrzeb ludzkiego umysłu."

Ocena: 8.57 (Głosujących: 7)

"Romantyzm to bunt kwiatu przeciw swoim korzeniom."

Ocena: 6.71 (Głosujących: 14)

"Rosja ma tylko dwóch sojuszników - armię i flotę."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 7)

"Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej."

Ocena: 7.58 (Głosujących: 26)

"Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować."

Ocena: 8.25 (Głosujących: 12)

"Rozczarowanie jest tym dla duszy czym burza dla powietrza."

Ocena: 8.67 (Głosujących: 9)

"Rozkosz jest jak pszczoła - miodu trochę, a żądła i boleści wiele."

Ocena: 7.00 (Głosujących: 6)

"Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia."

Ocena: 6.00 (Głosujących: 3)

"Rozkosz to płonące drzwi donikąd."

Ocena: 7.20 (Głosujących: 15)

"Rozkosze ojcostwa poznaje się, będąc dziadkiem."

Zofia Chądzyńska
Zofia Chądzyńska "Śpiew muszli"

Ocena: 9.50 (Głosujących: 4)

"Rozkosze są niby fale i szczyty gór, cierpienia - niby głębie i wąwozy, i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem."

Ocena: 5.67 (Głosujących: 6)

"Rozkosze, jakie mężczyzna czerpie z miłości, są o tyle uboższe od doznań kobiety, że niedostatek przyjemności mężczyzna rekompensuje mnogością przygód."

Ocena: 9.23 (Głosujących: 30)

"Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją."

 napis na nagrobku
napis na nagrobku

Ocena: 7.55 (Głosujących: 11)

"Rozłąka osłabia mierne uczucie, a wzmaga wielkie, jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień."

Ocena: 8.90 (Głosujących: 10)

"Rozłąka sprawia, że serce kocha bardziej."

Ocena: 9.86 (Głosujących: 7)

"Rozmowa jest najbardziej naturalnym i owocnym ćwiczeniem umysłu."

Ocena: 8.50 (Głosujących: 16)

"Rozpacz jest ceną, jaką płaci się za postawienie sobie nierealnych celów."

Ocena: 9.35 (Głosujących: 17)

"Rozpacz jest upadkiem, z którego trzeba powstać."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 16)

"Rozpacz nie zabija człowieka sama, wydaje go tylko w ręce jego własne."

Ocena: 9.50 (Głosujących: 20)

"Rozsądek i miłość niedobrze żyją razem: w miarę jak miłość rośnie, rozsądek się kurczy."

Ocena: 6.86 (Głosujących: 7)

"Rozsądek jest jak dworak, który usłużnie dostosowuje się do humorów swego pana: dla każdej żądzy, dla każdego zamierzenia umie dostarczyć racji uzasadniających."

Ocena: 7.86 (Głosujących: 7)

"Rozsądek jest kobietą: często go słychać, lecz nikt go nie słucha."

Ocena: 9.60 (Głosujących: 5)

"Rozsądek ma swoje ekscesy i nie mniej potrzebuje umiarkowania, co szaleństwo."

Ocena: 7.73 (Głosujących: 15)

"Rozsądnemu wystarcza znak, głupiemu trzeba pięści."

Ocena: 9.46 (Głosujących: 35)

"Rozsądny mąż, jak marynarz podczas burzy, zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza."

Ocena: 7.83 (Głosujących: 12)

"Rozstanie działa na miłość jak wiatr na ogień - gasi świecę, ale roznieca pożar."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 4)

"Rozum błyszczy mocniej niż łysina."

Ocena: 7.07 (Głosujących: 29)

"Rozum i skrucha to zawsze dwie rzeczy, które zjawiają się zawsze zbyt późno."

Szolem Alejchem
Szolem Alejchem "Dzieje Tewji Mleczarza"

Ocena: 8.13 (Głosujących: 8)

"Rozum nie służy do machania łopatą, tylko do sprawienia, żeby ona sama machała."

Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Rozum podpowiada mi, że Bóg istnieje, ale podpowiada mi także, że nigdy nie dowiem się, kim jest."

Ocena: 9.13 (Głosujących: 8)

"Rozum powiada swoje, a serce chce żyć, chce się weselić."

Ocena: 7.54 (Głosujących: 13)

"Rozum powinien być wolny, wolność – rozumna."

Stefan Pacek
Stefan Pacek "Myśli o ludziach i świecie"