Autor:
Christian Schutz

Christian Schutz
Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co się nam zabiera. Christian Schutz

Średnia ocena: 8.00 Głosów: 14

Christian Schutz
Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Christian Schutz

Średnia ocena: 8.11 Głosów: 9