Christian Schutz

"Czas przeżywamy jako coś, co otrzymujemy i zarazem jako coś, co się nam zabiera."


Ocena: 7.85 (Głosujących: 13)

"Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia."


Ocena: 8.11 (Głosujących: 9)