Peter Ustinov

Peter Ustinov

Peter Ustinov

1921-2004. Aktor i pisarz amerykański niemieckiego pochodzenia.