Kazimierz Matan

Kazimierz Matan

Kazimierz Matan

Ur. 1969. Założyciel tej strony. Gdy pojawi się natchnienie to czasem stworzy jakiś aforyzm.