Kategoria:
Kultura i sztuka

Henri Matisse
Ja nie maluję rzeczy. Maluję tylko różnice między nimi. Henri Matisse

Średnia ocena: 7.25 Głosów: 4

Tori Amos
Muzyka to pierwszy język jakiego się nauczyłam. Tori Amos

Średnia ocena: 7.83 Głosów: 6

Rudyard Kipling
Pierwszym obowiązkiem artysty jest opanowanie rzemiosła. Rudyard Kipling

Średnia ocena: 6.67 Głosów: 6

Ryszard Kapuściński
W jednym księgarnie upodabniają się coraz bardziej do piekarń: chcą mieć tylko świeży towar. Ryszard Kapuściński

Średnia ocena: 8.60 Głosów: 5

Georges Braque
Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia. Georges Braque
Gustave Flaubert
Autor w swoim dziele powinien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obecny i nigdzie niewidoczny. Gustave Flaubert

Średnia ocena: 7.25 Głosów: 4

Hermann Hesse
Niektóre kobiety wiejskie, posiadające i znające tylko Biblię, więcej zaczerpnęły z niej wiedzy, pociechy i radości niż niejeden wybredny bibliofil korzystające z kosztownej biblioteki. Hermann Hesse
Greta Garbo
Malarstwo to tylko lokata kapitału. Greta Garbo

Średnia ocena: 6.25 Głosów: 4

sir Laurence Olivier
Czymże jest aktorstwo, jeśli nie kłamstwem, a czymże jest dobre aktorstwo, jeśli nie przekonującym kłamstwem? sir Laurence Olivier
sir Laurence Olivier
Dawniej oczekiwano w napięciu na nową książkę lub operę. Dziś ludzie oczekują w napięciu na nowy model samochodu. sir Laurence Olivier

Średnia ocena: 6.00 Głosów: 4

Marlon Brando
Wyspiarze mórz południowych nie mówią zbyt dobrze po angielsku, ale zasób ich słów wystarczy do podziału filmów amerykańskich na dwa gatunki: pif-paf i cmok-cmok. Marlon Brando
Jarosław Iwaszkiewicz
Książka jest listem autora do przyjaciela. Jarosław Iwaszkiewicz

Średnia ocena: 7.44 Głosów: 9

Leonardo da Vinci
Namalować człowieka jest łatwo, myśl - trudno. Leonardo da Vinci

Średnia ocena: 8.06 Głosów: 18

Jorge Luis Borges
Zawsze uważałem, że istnieje dobra i zła literatura. Zwrot literatura zaangażowana kojarzy mi się z określeniem jeździectwo protestanckie. Jorge Luis Borges

Średnia ocena: 5.06 Głosów: 16

Valeriu Butulescu
Jeśli ludzkie życie jest za krótkie dla przeczytania wszystkich arcydzieł, czy jest sens pisać przeciętne powieści? Valeriu Butulescu

Średnia ocena: 8.17 Głosów: 12

Valeriu Butulescu
Słowo jest czyste. Nieczystość zdania to już zasługa pisarza. Valeriu Butulescu
Valeriu Butulescu
Cytaty. Figowe listki dla nagości ducha. Valeriu Butulescu

Średnia ocena: 8.93 Głosów: 14

Stanisław Brzozowski
Kultura i sztuka są ucieczką świadomości w świat ułudy. Stanisław Brzozowski

Średnia ocena: 7.50 Głosów: 6

Georg Christoph Lichtenberg
Trudno o dziwniejszy produkt na świecie niż książki. Drukowane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; sprzedawane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; oprawiane, recenzowane i czytane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; a teraz nawet pisane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 8.75 Głosów: 4

Bolesław Piasecki
Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej. Twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór - tworzyć czy tylko pracować. Bolesław Piasecki
Piotr Szreniawski
Biblioteka to wypożyczalnia umysłów. Piotr Szreniawski

Średnia ocena: 8.00 Głosów: 6

Piotr Szreniawski
Arcydzieło łączy chwilę z wiecznością. Piotr Szreniawski
Aleksander Świętochowski
Mądra książka zakuwa w kajdany umysł czytelnika i uwalnia go od nich tylko pod warunkiem, że będzie myślał samodzielnie. Aleksander Świętochowski

Średnia ocena: 6.13 Głosów: 8

ks. Jan Twardowski
Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. ks. Jan Twardowski
Anatole France
Rozumieć dzieło, to stwarzać je w sobie na nowo. Anatole France

Średnia ocena: 7.43 Głosów: 7

Georg Christoph Lichtenberg
Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 6.13 Głosów: 8

Pitagoras
Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Pitagoras
Witold Gombrowicz
Literatura nie jest od rozwiązywania zagadnień, ona je stawia. Witold Gombrowicz

Średnia ocena: 6.88 Głosów: 8

Galileusz
Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem. Galileusz

Średnia ocena: 5.71 Głosów: 7

Leonardo da Vinci
Obraz jest poezją, którą się widzi, a nie słyszy; poezja jest obrazem, który się słyszy, a nie widzi. Leonardo da Vinci

Średnia ocena: 8.50 Głosów: 10

Stanisław Lem
Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze. Stanisław Lem
Albert Einstein
Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka. Albert Einstein
Lew Tołstoj
Można być mądrym nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem. Lew Tołstoj
Phil Bosmans
Zaśnięcie przed telewizorem jest czasem najlepszą pochwałą programu. Phil Bosmans
Jorge Luis Borges
Zawsze wyobrażałem sobie raj jako bibliotekę; nigdy jako ogród. Jorge Luis Borges
 z filmu Siedlisko
Jakie to piękne, a jak zechcesz namalować - kicz. z filmu Siedlisko

Średnia ocena: 7.20 Głosów: 5

Eugene Delacroix
Sztuka nie jest bynajmniej tym, co sądzi prostak: rodzajem natchnienia, które nie wiadomo skąd się bierze i rządzone przypadkowością pokazuje jedynie zewnętrzną, malowniczą stronę zjawisk. To mądrość uskrzydlona geniuszem, ale idąca konieczną, determinowaną przez najwyższe prawa, drogą rozwoju. Eugene Delacroix
Gotthold Ephraim Lessing
Sztuka idzie za chlebem. Gotthold Ephraim Lessing
Monteskiusz
To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. Monteskiusz

Średnia ocena: 7.17 Głosów: 6

Jan Parandowski
Poezja jest stara jak świat i skończy się dopiero z nim razem. Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba, i wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna. Jan Parandowski
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Malarstwo jest ukazaniem sobie i innym tego obrazu, który się w nas tworzy. Stanisław Ignacy Witkiewicz

Średnia ocena: 9.33 Głosów: 3

Ernest Hemingway
Krytycy są wszami pełzającymi po literaturze. Ernest Hemingway

Średnia ocena: 8.21 Głosów: 19

Antoni Czechow
Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane. Antoni Czechow

Średnia ocena: 9.15 Głosów: 13

Aleksander Kumor
Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła. Aleksander Kumor

Średnia ocena: 7.33 Głosów: 6

Oscar Wilde
Wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym, że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem. Oscar Wilde
Heinrich Heine
Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą. Heinrich Heine
Maria Dąbrowska
Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Pisanie i czytanie marnych książek - to jedno z większych nadużyć, jakie w związku z cudami bywają popełniane. Maria Dąbrowska

Średnia ocena: 7.92 Głosów: 12

Ambrose Gwinnett Bierce
Malarstwo: przedstawianie w dwóch wymiarach rzeczy zupełnie nieciekawych nawet w trzech wymiarach. Ambrose Gwinnett Bierce

Średnia ocena: 7.00 Głosów: 3