Cytaty z kategorii: Kultura i sztuka

Ocena: 8.00 (Głosujących: 5)

"Muzyka to pierwszy język jakiego się nauczyłam."

Ocena: 6.67 (Głosujących: 6)

"Pierwszym obowiązkiem artysty jest opanowanie rzemiosła. "

Ocena: 8.60 (Głosujących: 5)

"W jednym księgarnie upodabniają się coraz bardziej do piekarń: chcą mieć tylko świeży towar."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 4)

"Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 4)

"Autor w swoim dziele powinien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obecny i nigdzie niewidoczny."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 8)

"Niektóre kobiety wiejskie, posiadające i znające tylko Biblię, więcej zaczerpnęły z niej wiedzy, pociechy i radości niż niejeden wybredny bibliofil korzystające z kosztownej biblioteki."

Ocena: 6.25 (Głosujących: 4)

"Malarstwo to tylko lokata kapitału."

Ocena: 6.50 (Głosujących: 4)

"Czymże jest aktorstwo, jeśli nie kłamstwem, a czymże jest dobre aktorstwo, jeśli nie przekonującym kłamstwem?"

Ocena: 6.00 (Głosujących: 3)

"Dawniej oczekiwano w napięciu na nową książkę lub operę. Dziś ludzie oczekują w napięciu na nowy model samochodu."

Ocena: 7.17 (Głosujących: 12)

"Wyspiarze mórz południowych nie mówią zbyt dobrze po angielsku, ale zasób ich słów wystarczy do podziału filmów amerykańskich na dwa gatunki: pif-paf i cmok-cmok."

Ocena: 7.38 (Głosujących: 8)

"Książka jest listem autora do przyjaciela."

Ocena: 8.06 (Głosujących: 18)

"Namalować człowieka jest łatwo, myśl - trudno."

Ocena: 4.73 (Głosujących: 15)

"Zawsze uważałem, że istnieje dobra i zła literatura. Zwrot literatura zaangażowana kojarzy mi się z określeniem jeździectwo protestanckie."

Ocena: 8.36 (Głosujących: 11)

"Jeśli ludzkie życie jest za krótkie dla przeczytania wszystkich arcydzieł, czy jest sens pisać przeciętne powieści?"

Ocena: 8.80 (Głosujących: 10)

"Słowo jest czyste. Nieczystość zdania to już zasługa pisarza."

Ocena: 8.75 (Głosujących: 12)

"Cytaty. Figowe listki dla nagości ducha."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 6)

"Kultura i sztuka są ucieczką świadomości w świat ułudy."

Ocena: 8.67 (Głosujących: 3)

"Trudno o dziwniejszy produkt na świecie niż książki. Drukowane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; sprzedawane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; oprawiane, recenzowane i czytane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; a teraz nawet pisane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 10)

"Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej. Twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór - tworzyć czy tylko pracować."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 4)

"Biblioteka to wypożyczalnia umysłów."

Ocena: 6.33 (Głosujących: 3)

"Arcydzieło łączy chwilę z wiecznością."

Ocena: 6.13 (Głosujących: 8)

"Mądra książka zakuwa w kajdany umysł czytelnika i uwalnia go od nich tylko pod warunkiem, że będzie myślał samodzielnie."

Ocena: 8.29 (Głosujących: 28)

"Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość."

Ocena: 7.43 (Głosujących: 7)

"Rozumieć dzieło, to stwarzać je w sobie na nowo."

Ocena: 6.13 (Głosujących: 8)

"Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 11)

"Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów."

Ocena: 7.00 (Głosujących: 7)

"Literatura nie jest od rozwiązywania zagadnień, ona je stawia."

Ocena: 6.33 (Głosujących: 6)

"Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem."

Ocena: 8.50 (Głosujących: 10)

"Obraz jest poezją, którą się widzi, a nie słyszy; poezja jest obrazem, który się słyszy, a nie widzi."

Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze."

Ocena: 9.58 (Głosujących: 12)

"Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka."

Ocena: 8.19 (Głosujących: 16)

"Można być mądrym nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem."

Ocena: 8.75 (Głosujących: 12)

"Zaśnięcie przed telewizorem jest czasem najlepszą pochwałą programu."

Ocena: 7.29 (Głosujących: 14)

"Zawsze wyobrażałem sobie raj jako bibliotekę; nigdy jako ogród."

Ocena: 7.20 (Głosujących: 5)

"Jakie to piękne, a jak zechcesz namalować - kicz."

 z filmu Siedlisko
z filmu Siedlisko

Ocena: 8.83 (Głosujących: 6)

"Sztuka nie jest bynajmniej tym, co sądzi prostak: rodzajem natchnienia, które nie wiadomo skąd się bierze i rządzone przypadkowością pokazuje jedynie zewnętrzną, malowniczą stronę zjawisk. To mądrość uskrzydlona geniuszem, ale idąca konieczną, determinowaną przez najwyższe prawa, drogą rozwoju."

Ocena: 7.00 (Głosujących: 6)

"Sztuka idzie za chlebem."

Ocena: 7.17 (Głosujących: 6)

"To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości."

Ocena: 8.60 (Głosujących: 5)

"Poezja jest stara jak świat i skończy się dopiero z nim razem. Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba, i wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna."

Ocena: 9.33 (Głosujących: 3)

"Malarstwo jest ukazaniem sobie i innym tego obrazu, który się w nas tworzy."

Ocena: 8.11 (Głosujących: 18)

"Krytycy są wszami pełzającymi po literaturze."

Ocena: 9.15 (Głosujących: 13)

"Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane."

Ocena: 7.33 (Głosujących: 6)

"Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 9)

"Wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym, że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 9)

"Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą."

Ocena: 7.73 (Głosujących: 11)

"Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Pisanie i czytanie marnych książek - to jedno z większych nadużyć, jakie w związku z cudami bywają popełniane."

Ocena: 7.00 (Głosujących: 3)

"Malarstwo: przedstawianie w dwóch wymiarach rzeczy zupełnie nieciekawych nawet w trzech wymiarach."

Ocena: 8.79 (Głosujących: 14)

"Muzyka jest stenografią uczuć."