Autor:
Georg Christoph Lichtenberg

Georg Christoph Lichtenberg
Dla wielu ludzi cnota polega raczej na żalu za grzechy niż na niepopełnianiu grzechów. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Pisarz nadaje metaforze ciało, lecz czytelnik duszę. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 7.14 Głosów: 7

Georg Christoph Lichtenberg
Większości przedmiotów na uniwersytecie studenci uczą się tylko po to, żeby ponownie ich uczyć, kiedy sami zostaną nauczycielami. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 7.76 Głosów: 41

Georg Christoph Lichtenberg
Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby równie mało troszczyli się o sprawy innych ludzi, co o swoje własne. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Zbyt wielu ludzi czyta tylko po to, żeby nie myśleć. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Częściej słyszymy pouczenia niż pocieszenia. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Dziś pozwoliłem słońcu, aby wstało wcześniej niż ja. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Byłoby szczęściem móc uszy i inne zmysły tak zamykać jak oczy. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 8.00 Głosów: 3

Georg Christoph Lichtenberg
Garstka żołnierzy jest zawsze lepsza niż masa argumentów. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 6.90 Głosów: 10

Georg Christoph Lichtenberg
Czy wykonując wyrok na mordercy nie popadamy w błąd, jak dziecko, co bije krzesło, o które się uderzyło? Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 5.75 Głosów: 12

Georg Christoph Lichtenberg
Przyzwyczajaj swój umysł do wątpienia, a serce do zgodności. Poznawaj ludzi i miej odwagę dla dobra twego bliźniego mówić prawdę. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Trudno o dziwniejszy produkt na świecie niż książki. Drukowane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; sprzedawane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; oprawiane, recenzowane i czytane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; a teraz nawet pisane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 8.75 Głosów: 4

Georg Christoph Lichtenberg
Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 6.13 Głosów: 8

Georg Christoph Lichtenberg
Powietrze: magazyn światła, ognia i wody. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 6.73 Głosów: 11

Georg Christoph Lichtenberg
Oczy kobiety są dla mnie czymś bardzo istotnym, spoglądam w nie często, a myślę przy tym tyle różnych rzeczy, że gdybym był tylko głową, dziewczęta mogłyby, jeśli o mnie idzie, być tylko oczami. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 7.43 Głosów: 7

Georg Christoph Lichtenberg
Zanim się kogoś zgani, należy zawsze wpierw zbadać, czy nie należałoby wybaczyć. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 6.40 Głosów: 10

Georg Christoph Lichtenberg
Nie mogę wprawdzie powiedzieć, czy będzie lepiej, gdy będzie inaczej; ale tyle rzec mogę, iż musi być inaczej, o ile ma być dobrze. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 9.33 Głosów: 6

Georg Christoph Lichtenberg
Śmierć jest wielkością niezmienną, jedynie ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Prawda musi przezwyciężyć tysiące przeszkód, by dostać się na papier, a z papieru do głowy. Kłamcy są jej najsłabszymi wrogami. Entuzjastyczny pisarz, który o wszystkich rzeczach mówi i wszystko widzi tak jak normalni ludzie, gdy dostaną kręćka, dalej hipersubtelny znawca ludzi, który w każdym czynie człowieka, jak anioł w monadzie, widzi i chce widzieć odzwierciedlenie całego jego życia, dobry, pobożny człowiek wierzący z szacunku we wszystko, czego się przed piętnastym rokiem życia nauczył - to są wrogowie prawdy. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 7.60 Głosów: 5

Georg Christoph Lichtenberg
Zakochani w sobie mają przynajmniej tę korzyść, że nie posiadają zbyt wielu rywali. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 9.58 Głosów: 12

Georg Christoph Lichtenberg
Królowie często sądzą, że motywami działalności ich generałów i admirałów są patriotyzm i oddanie koronie. O wiele częściej jednak bywa to jakaś dziewczyna czytująca gazety. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Nic nie przyczynia się bardziej do spokoju ducha niż brak własnych przekonań. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 7.63 Głosów: 8

Georg Christoph Lichtenberg
Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 8.20 Głosów: 10

Georg Christoph Lichtenberg
Lepiej jest nie badać w ogóle jakiejś sprawy niż uczynić to powierzchownie; zwykły zdrowy rozsądek bowiem nie popełnia tylu błędów, co połowiczna uczoność. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Nie chodzi o to, czy słońce w państwie danego monarchy nie zachodzi, czym ongiś chełpiła się Hiszpania, lecz o to, co widzi ono w państwie tym podczas swej drogi. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 7.80 Głosów: 5

Georg Christoph Lichtenberg
Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 7.67 Głosów: 9

Georg Christoph Lichtenberg
Dowodem na to, że człowiek jest najszlachetniejszym stworzeniem na Ziemi, jest fakt, że nigdy żadne zwierzę temu twierdzeniu nie zaprzeczyło. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca jej wzrok. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Kiedy głowa zderzy się z książką i rozlegnie się głuchy dźwięk, to czy zawsze winna jest ksiązka? Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 6.88 Głosów: 8

Georg Christoph Lichtenberg
Strzeż się, abyś przez przypadek nie znalazł się w sytuacji, do której nie dorastasz, abyś nie musiał wydawać się czymś, czym nie jesteś; nic bowiem nie jest bardziej niebezpieczne. Georg Christoph Lichtenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Wątpienie nie może być niczym więcej niż czujnością, w przeciwnym razie staje się niebepieczne. Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 9.14 Głosów: 7

Georg Christoph Lichtenberg
- Córeczko, gdy cię kuszą źli chłopcy, nie słuchaj ich.
- Ale co mam uczynić, ojcze, gdy będą mnie kusić dobrzy chłopcy?
Georg Christoph Lichtenberg

Średnia ocena: 8.44 Głosów: 25