Georg Christoph Lichtenberg

"Pisarz nadaje metaforze ciało, lecz czytelnik duszę."


Ocena: 5.00 (Głosujących: 4)

"Większości przedmiotów na uniwersytecie studenci uczą się tylko po to, żeby ponownie ich uczyć, kiedy sami zostaną nauczycielami."


Ocena: 7.73 (Głosujących: 11)

"Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby równie mało troszczyli się o sprawy innych ludzi, co o swoje własne."


Ocena: 6.10 (Głosujących: 10)

"Zbyt wielu ludzi czyta tylko po to, żeby nie myśleć."


Ocena: 9.50 (Głosujących: 4)

"Częściej słyszymy pouczenia niż pocieszenia."


Ocena: 9.75 (Głosujących: 12)

"Dziś pozwoliłem słońcu, aby wstało wcześniej niż ja."


Ocena: 8.33 (Głosujących: 6)

"Byłoby szczęściem móc uszy i inne zmysły tak zamykać jak oczy."


Ocena: 8.00 (Głosujących: 3)

"Garstka żołnierzy jest zawsze lepsza niż masa argumentów."


Ocena: 8.17 (Głosujących: 6)

"Czy wykonując wyrok na mordercy nie popadamy w błąd, jak dziecko, co bije krzesło, o które się uderzyło?"


Ocena: 5.10 (Głosujących: 10)

"Przyzwyczajaj swój umysł do wątpienia, a serce do zgodności. Poznawaj ludzi i miej odwagę dla dobra twego bliźniego mówić prawdę."


Ocena: 8.47 (Głosujących: 15)

"Trudno o dziwniejszy produkt na świecie niż książki. Drukowane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; sprzedawane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; oprawiane, recenzowane i czytane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; a teraz nawet pisane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją."


Ocena: 8.67 (Głosujących: 3)

"Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła."


Ocena: 6.13 (Głosujących: 8)

"Powietrze: magazyn światła, ognia i wody."


Ocena: 7.30 (Głosujących: 10)

"Oczy kobiety są dla mnie czymś bardzo istotnym, spoglądam w nie często, a myślę przy tym tyle różnych rzeczy, że gdybym był tylko głową, dziewczęta mogłyby, jeśli o mnie idzie, być tylko oczami."


Ocena: 8.60 (Głosujących: 5)

"Zanim się kogoś zgani, należy zawsze wpierw zbadać, czy nie należałoby wybaczyć."


Ocena: 6.00 (Głosujących: 6)

"Nie mogę wprawdzie powiedzieć, czy będzie lepiej, gdy będzie inaczej; ale tyle rzec mogę, iż musi być inaczej, o ile ma być dobrze."


Ocena: 9.40 (Głosujących: 5)

"Śmierć jest wielkością niezmienną, jedynie ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać."


Ocena: 8.60 (Głosujących: 15)

"Prawda musi przezwyciężyć tysiące przeszkód, by dostać się na papier, a z papieru do głowy. Kłamcy są jej najsłabszymi wrogami. Entuzjastyczny pisarz, który o wszystkich rzeczach mówi i wszystko widzi tak jak normalni ludzie, gdy dostaną kręćka, dalej hipersubtelny znawca ludzi, który w każdym czynie człowieka, jak anioł w monadzie, widzi i chce widzieć odzwierciedlenie całego jego życia, dobry, pobożny człowiek wierzący z szacunku we wszystko, czego się przed piętnastym rokiem życia nauczył - to są wrogowie prawdy."


Ocena: 7.60 (Głosujących: 5)

"Zakochani w sobie mają przynajmniej tę korzyść, że nie posiadają zbyt wielu rywali."


Ocena: 9.88 (Głosujących: 8)

"Królowie często sądzą, że motywami działalności ich generałów i admirałów są patriotyzm i oddanie koronie. O wiele częściej jednak bywa to jakaś dziewczyna czytująca gazety."


Ocena: 8.29 (Głosujących: 7)

"Nic nie przyczynia się bardziej do spokoju ducha niż brak własnych przekonań."


Ocena: 7.63 (Głosujących: 8)

"Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone."


Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Lepiej jest nie badać w ogóle jakiejś sprawy niż uczynić to powierzchownie; zwykły zdrowy rozsądek bowiem nie popełnia tylu błędów, co połowiczna uczoność."


Ocena: 9.33 (Głosujących: 6)

"Nie chodzi o to, czy słońce w państwie danego monarchy nie zachodzi, czym ongiś chełpiła się Hiszpania, lecz o to, co widzi ono w państwie tym podczas swej drogi."


Ocena: 7.80 (Głosujących: 5)

"Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie."


Ocena: 7.67 (Głosujących: 9)

"Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca jej wzrok."


Ocena: 8.40 (Głosujących: 15)

"Dowodem na to, że człowiek jest najszlachetniejszym stworzeniem na Ziemi, jest fakt, że nigdy żadne zwierzę temu twierdzeniu nie zaprzeczyło."


Ocena: 8.64 (Głosujących: 14)

"Strzeż się, abyś przez przypadek nie znalazł się w sytuacji, do której nie dorastasz, abyś nie musiał wydawać się czymś, czym nie jesteś; nic bowiem nie jest bardziej niebezpieczne."


Ocena: 9.40 (Głosujących: 5)

"Kiedy głowa zderzy się z książką i rozlegnie się głuchy dźwięk, to czy zawsze winna jest ksiązka?"


Ocena: 6.88 (Głosujących: 8)

"Wątpienie nie może być niczym więcej niż czujnością, w przeciwnym razie staje się niebepieczne."


Ocena: 9.17 (Głosujących: 6)

"- Córeczko, gdy cię kuszą źli chłopcy, nie słuchaj ich.
- Ale co mam uczynić, ojcze, gdy będą mnie kusić dobrzy chłopcy?"


Ocena: 8.71 (Głosujących: 14)