Gotthold Ephraim Lessing

Sztuka idzie za chlebem.

Gotthold Ephraim Lessing

Średnia ocena: 7.00 Głosów: 6

Dodano: 2006-10-18

Obraz / mem do cytatu: Sztuka idzie za chlebem.