Autor:
Bolesław Piasecki

Bolesław Piasecki
Praca jest wynikiem konieczności zewnętrznej. Twórczość jest wynikiem konieczności wewnętrznej. Przed każdym człowiekiem stoi wybór - tworzyć czy tylko pracować. Bolesław Piasecki
Bolesław Piasecki
Tylko w tym stopniu można mieć władzę, w jakim posiada się wolność. Bolesław Piasecki