Wszystkie cytaty i aforyzmy

Ocena: 8.33 (Głosujących: 3)

"Matematyk to taka maszyna do zamieniania kawy w teorie."

Ocena: 8.29 (Głosujących: 7)

"Matematyka jest alfabetem, według którego Bóg opisał wszechświat."

Ocena: 6.75 (Głosujących: 4)

"Matematyka: przyłapanie nieskończoności na gorącym uczynku."

Ocena: 9.42 (Głosujących: 26)

"Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej."

Ocena: 8.45 (Głosujących: 22)

"Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn."

Ocena: 6.13 (Głosujących: 8)

"Mądra książka zakuwa w kajdany umysł czytelnika i uwalnia go od nich tylko pod warunkiem, że będzie myślał samodzielnie."

Ocena: 7.07 (Głosujących: 15)

"Mądra żona jest szóstym zmysłem męża, głupia – usiłuje być wszystkimi."

Władysław Grzeszczyk
Władysław Grzeszczyk "Parada parodoksów"

Ocena: 8.31 (Głosujących: 13)

"Mądre kobiety kochają mądrych mężczyzn, bardziej niż mądrzy mężczyźni – mądre kobiety."

Ocena: 7.46 (Głosujących: 13)

"Mądre rady starości najczęściej są efektem głupich praktyk młodości."

Ocena: 6.65 (Głosujących: 23)

"Mądrej głowy włosy się nie trzymają."

Ocena: 7.33 (Głosujących: 12)

"Mądremu przydają się jego wrodzy bardziej niż głupiemu przyjaciele."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 12)

"Mądremu wystarczy mrugnięcie, a głupiemu potrzeba kija..."

Szolem Alejchem
Szolem Alejchem "Dzieje Tewji Mleczarza"

Ocena: 9.52 (Głosujących: 58)

"Mądrości życiowe nie muszą błyszczeć - wystarczy, że nie rdzewieją."

Ocena: 6.33 (Głosujących: 3)

"Mądrość - to żebyśmy łowili po naszej stronie jeziora, wy po waszej stronie jeziora, a w środku nikt."

Ocena: 7.23 (Głosujących: 13)

"Mądrość bez prostoty jest chytrością i złością."

Ocena: 7.00 (Głosujących: 12)

"Mądrość jest morzem płytkim, ale burzliwym, a głupota - bezdennym, ale martwym."

Ocena: 8.82 (Głosujących: 11)

"Mądrość mędrców i doświadczenia całych wieków zawierają się w cytatach."

Ocena: 6.70 (Głosujących: 10)

"Mądrość myślenia przejawiać się powinna w mądrości działania."

Ocena: 9.27 (Głosujących: 15)

"Mądrość nie jest odpowiedzią, lecz lekarstwem."

Ocena: 9.57 (Głosujących: 28)

"Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obstawania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją."

Ocena: 9.11 (Głosujących: 9)

"Mądrość oznacza dążenie do najlepszych celów za pomocą najlepszych środków."

Ocena: 7.82 (Głosujących: 17)

"Mądrość polega na tym, aby uśpić zmysły, a obudzić rozum."

Ocena: 7.67 (Głosujących: 6)

"Mądrość pozwala trwać, namiętność - żyć."

Ocena: 5.94 (Głosujących: 18)

"Mądrość przychodzi z wiekiem. Odchodzi sama."

Ocena: 8.83 (Głosujących: 24)

"Mądrość sama sobie nie ufa, a głupota udziela sobie kredytu bez granic."

Ocena: 8.90 (Głosujących: 29)

"Mądrość to dążenie do pełni."

Ocena: 8.45 (Głosujących: 11)

"Mądrość to wypoczynek w światłości."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 11)

"Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem."

Ocena: 8.32 (Głosujących: 25)

"Mądrość: rozumieć nawet wtedy, gdy to rozumienie przeczy naszym ideałom."

Ocena: 8.84 (Głosujących: 25)

"Mądry człowiek opowiada o tym, co widział, a głupiec o tym, co słyszał."

Ocena: 8.73 (Głosujących: 26)

"Mądry człowiek słyszy jedno słowo, a rozumie dwa."

Ocena: 9.27 (Głosujących: 11)

"Mądry człowiek uważany jest za mądrego wśród ludzi mądrych, zaś mądry człowiek wśród ludzi głupich, postrzegany jest jako głupszy od nich."

Ocena: 9.06 (Głosujących: 34)

"Mądry głupiemu zawsze ustąpi, i dlatego ten świat tak wygląda."

Ocena: 8.22 (Głosujących: 18)

"Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata."

Ocena: 8.79 (Głosujących: 28)

"Mądrym może być tylko ten, kto sam siebie nie uważa za mądrego."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 6)

"Mądrze jest stosować oliwę wyrafinowanej grzeczności do mechanizmu przyjaźni."

Ocena: 9.08 (Głosujących: 13)

"Mąż i żona przystają częstokroć do siebie jak dwie spaczone deski, ale jednak jakoś to idzie."

Ocena: 7.39 (Głosujących: 18)

"Mąż idealny to taki, który jest przekonany, że ma idealną żonę."

Ocena: 8.09 (Głosujących: 11)

"Mąż jest panem u siebie... kiedy żony nie ma w domu."

Ocena: 8.25 (Głosujących: 4)

"Mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, a nie tym właśnie mężczyzną."

Ocena: 7.17 (Głosujących: 12)

"Mąż mający problemy ze zrozumieniem słów swojej żony jest jak żołnierz niewiedzący, po której stronie ma walczyć."

Ocena: 8.80 (Głosujących: 10)

"Mąż powinien być pierwszym, środkowym i ostatnim kochankiem swojej żony. "

Ocena: 8.00 (Głosujących: 8)

"Mąż stary - widmo, które chodzi po domu i brzdąka łańcuchami małżeńskimi."

Ocena: 8.29 (Głosujących: 7)

"Mąż to mężczyzna, któremu niezmiernie trudno przyznać, że coś jest w całości jego winą."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 10)

"Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary."

Ocena: 8.13 (Głosujących: 8)

"Mąż to mężczyzna, który w drugim dniu twojej grypy mówi, że wyglądasz już dużo lepiej (bo rośnie sterta naczyń do zmywania)."

Ocena: 8.10 (Głosujących: 10)

"Mąż to nieplanowane dziecko w małżeństwie."

Ocena: 7.44 (Głosujących: 18)

"Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie."