Chamfort

Chamfort

Chamfort

1741-1794. Prawdziwe nazwisko Sébastien-Roch Nicolas, literat i aforysta francuski. Pisał głównie komedie, teksty polityczne, poezje, listy i pisma krytyczne, ale największą sławę przyniosły mu "Charaktery i anegdoty" oraz wydane już pośmiertnie "Maksymy i myśli".