Cytaty z kategorii: Polityka i dyplomacja

Ocena: 9.57 (Głosujących: 56)

"Jeśli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśli miałaby okazać się błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem."

Ocena: 5.76 (Głosujących: 21)

"Gdyby nos Kleopatry był krótszy, inne byłyby losy świata."

Ocena: 9.25 (Głosujących: 4)

"Poseł jest to zacny człowiek wysłany zagranicę, aby kłamać dla dobra państwa."

Ocena: 9.29 (Głosujących: 7)

"Pierwszym błędem, jaki popełnia się w polityce, jest zajęcie się nią."

Ocena: 6.40 (Głosujących: 5)

"Nawa państwa jest jedynym znanym statkiem, który przecieka od góry."

Ocena: 8.50 (Głosujących: 14)

"Belgia to kraj wynaleziony przez Anglików, aby zrobić na złość Francuzom."

Ocena: 7.18 (Głosujących: 11)

"Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą."

Ocena: 8.50 (Głosujących: 10)

"Podstawowym warunkiem przyjęcia do politycznego chóru jest nie słuch, lecz posłuszeństwo."

Ocena: 8.50 (Głosujących: 6)

"Demagogia to umiejętność ubierania najbardziej lichych idei w najwznioślejsze słowa."

Ocena: 9.50 (Głosujących: 18)

"W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym."

Ocena: 7.88 (Głosujących: 8)

"Bywają dwa rodzaje ministrów finansów: jedni odchodzą w hańbie, a drudzy - we właściwym czasie."

Ocena: 7.60 (Głosujących: 5)

"Opracowanie budżetu państwowego jest to sztuka równomiernego rozkładania rozczarowań."

Ocena: 8.71 (Głosujących: 7)

"W polityce zamiast grać wciąż tasują karty."

Ocena: 7.92 (Głosujących: 12)

"Najlepszą polityką zawsze jest powiedzieć prawdę (chyba że jesteś bardzo dobrym kłamcą)."

Ocena: 8.79 (Głosujących: 14)

"W polityce dzieje się często tak, jak w gramatyce. Błąd, który popełniają wszyscy, zostaje uznany za prawidło."

Ocena: 9.88 (Głosujących: 8)

"W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych."

Ocena: 6.90 (Głosujących: 20)

"Polacy są poetami w polityce, a politykami w poezji."

Ocena: 8.57 (Głosujących: 7)

"W polityce zagranicznej wieczność trwa najwyżej dwa lata."

Ocena: 9.40 (Głosujących: 5)

"Politycy, którzy w opozycji zachowywali się jak odrzutowce, stają się w rządzie spokojni jak szybowce."

Ocena: 8.17 (Głosujących: 12)

"Niektórzy politycy są jak małe dzieci, wierzą, że dostaną wszystko, jeśli tylko będą głośno krzyczeć."

Ocena: 6.67 (Głosujących: 6)

"Ordery ułatwiają odróżnienie polityków od kelnerów."

Ocena: 7.88 (Głosujących: 8)

"Rewolucje są momentami, w których społeczeństwa zapoznają się ze swoją strukturą."

Ocena: 9.67 (Głosujących: 6)

"Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich."

Ocena: 8.63 (Głosujących: 8)

"Cenzura jest to reklama na koszt państwa."

Ocena: 7.71 (Głosujących: 7)

"Kiedy ideologie umierają, człowiek zmartwychwstaje."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 7)

"Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej."

Ocena: 7.90 (Głosujących: 10)

"Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki."

Ocena: 9.36 (Głosujących: 22)

"Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie."

Ocena: 8.38 (Głosujących: 16)

"Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm."

Ocena: 8.63 (Głosujących: 8)

"Demokracja jest sztuką kierowania cyrkiem z klatki dla małp."

Ocena: 7.44 (Głosujących: 9)

"Demokracja jest formą religii: polega ona na oddawaniu czci szakalom przez osły."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 6)

"Głosowanie to instrument i symbol władzy wolnego człowieka, dzięki któremu robi on z siebie głupca, a ze swojego kraju ruinę."

Ocena: 7.73 (Głosujących: 11)

"Głosuj na kandydata, który obiecuje najmniej - będziesz nim najmniej rozczarowany."

Ocena: 8.78 (Głosujących: 9)

"Głosowanie wcale nie oznacza demokracji: oznacza liczenie głosów."

Ocena: 7.29 (Głosujących: 7)

"Życie dyplomaty składa się z trzech składników: protokołu, alkoholu i kropli żołądkowych."

Ocena: 9.71 (Głosujących: 7)

"Dyplomacja jest sztuką powstrzymywania się od użycia siły."

Ocena: 8.16 (Głosujących: 32)

"Dyplomata to taki człowiek, który pamięta o urodzinach żony, nie pamiętając o jej wieku."

Ocena: 7.92 (Głosujących: 12)

"Źli członkowie rządu wybierani są przez dobrych obywateli, którzy nie korzystają z prawa głosu."

Ocena: 7.70 (Głosujących: 10)

"Rząd, który kradnie od Piotra, żeby zapłacić Pawłowi, zawsze może liczyć na poparcie ze strony Pawła."

Ocena: 8.33 (Głosujących: 9)

"Takt: umiejętność opisywania ludzi w taki sposób, w jaki oni sami siebie widzą."

Ocena: 9.55 (Głosujących: 22)

"Takt polega na tym, że wiesz jak daleko możesz posunąć się za daleko."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 8)

"Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nie czynią użytku ze swego prawa wyborczego."

Ocena: 8.71 (Głosujących: 7)

"Kompromis to dzielenie ciastka w ten sposób, aby każdy z partnerów wierzył, że otrzymał większy kawałek."

Ocena: 6.92 (Głosujących: 12)

"Gafa jest wtedy, kiedy polityk mówi prawdę."

Ocena: 9.58 (Głosujących: 19)

"Ważniejsze od posiadania tajnej broni jest przekonanie wroga o jej istnieniu."

Ocena: 8.85 (Głosujących: 13)

"Politycy są jak pieluchy. Powinni być zmieniani często i z tego samego powodu."

Ocena: 5.60 (Głosujących: 5)

"W demokracji wolno głupcom głosować, w dyktaturze wolno głupcom rządzić."

Ocena: 9.56 (Głosujących: 34)

"Historię pisze się nie w dymie armat, ale w dymie cygar."