Kategoria:
Polityka i dyplomacja

Albert Einstein
Jeśli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśli miałaby okazać się błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. Albert Einstein
Blaise Pascal
Gdyby nos Kleopatry był krótszy, inne byłyby losy świata. Blaise Pascal
sir Henry Wotton
Poseł jest to zacny człowiek wysłany zagranicę, aby kłamać dla dobra państwa. sir Henry Wotton

Średnia ocena: 9.40 Głosów: 5

Benjamin Franklin
Pierwszym błędem, jaki popełnia się w polityce, jest zajęcie się nią. Benjamin Franklin

Średnia ocena: 9.44 Głosów: 9

James Reston
Nawa państwa jest jedynym znanym statkiem, który przecieka od góry. James Reston

Średnia ocena: 6.40 Głosów: 5

Charles de Gaulle
Belgia to kraj wynaleziony przez Anglików, aby zrobić na złość Francuzom. Charles de Gaulle
Geoffrey Berry
Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą. Geoffrey Berry

Średnia ocena: 7.25 Głosów: 12

Żarko Petan
Podstawowym warunkiem przyjęcia do politycznego chóru jest nie słuch, lecz posłuszeństwo. Żarko Petan

Średnia ocena: 8.50 Głosów: 10

Abraham Lincoln
Demagogia to umiejętność ubierania najbardziej lichych idei w najwznioślejsze słowa. Abraham Lincoln

Średnia ocena: 8.50 Głosów: 6

Konfucjusz
W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. Konfucjusz
James Callaghan
Bywają dwa rodzaje ministrów finansów: jedni odchodzą w hańbie, a drudzy - we właściwym czasie. James Callaghan

Średnia ocena: 8.11 Głosów: 9

Maurice Stan
Opracowanie budżetu państwowego jest to sztuka równomiernego rozkładania rozczarowań. Maurice Stan
Karol Irzykowski
W polityce zamiast grać wciąż tasują karty. Karol Irzykowski

Średnia ocena: 8.71 Głosów: 7

Jerome K. Jerome
Najlepszą polityką zawsze jest powiedzieć prawdę (chyba że jesteś bardzo dobrym kłamcą). Jerome K. Jerome
André Malraux
W polityce dzieje się często tak, jak w gramatyce. Błąd, który popełniają wszyscy, zostaje uznany za prawidło. André Malraux
Emil Zola
W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych. Emil Zola
Otto von Bismarck
Polacy są poetami w polityce, a politykami w poezji. Otto von Bismarck
Edgar Faure
W polityce zagranicznej wieczność trwa najwyżej dwa lata. Edgar Faure
Ignazio Silone
Politycy, którzy w opozycji zachowywali się jak odrzutowce, stają się w rządzie spokojni jak szybowce. Ignazio Silone

Średnia ocena: 9.40 Głosów: 5

Lady Astor
Niektórzy politycy są jak małe dzieci, wierzą, że dostaną wszystko, jeśli tylko będą głośno krzyczeć. Lady Astor
Erich Mende
Ordery ułatwiają odróżnienie polityków od kelnerów. Erich Mende

Średnia ocena: 6.67 Głosów: 6

Stanisław Brzozowski
Rewolucje są momentami, w których społeczeństwa zapoznają się ze swoją strukturą. Stanisław Brzozowski

Średnia ocena: 7.88 Głosów: 8

Alberto Moravia
Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich. Alberto Moravia
Federico Fellini
Cenzura jest to reklama na koszt państwa. Federico Fellini
Fritz Deppert
Kiedy ideologie umierają, człowiek zmartwychwstaje. Fritz Deppert
Clement Attlee
Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej. Clement Attlee

Średnia ocena: 9.00 Głosów: 7

Nikita Chruszczow
Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow

Średnia ocena: 7.90 Głosów: 10

Winston Churchill
Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie. Winston Churchill
Jan Paweł II
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jan Paweł II
Henry Louis Mencken
Demokracja jest sztuką kierowania cyrkiem z klatki dla małp. Henry Louis Mencken

Średnia ocena: 8.90 Głosów: 10

Henry Louis Mencken
Demokracja jest formą religii: polega ona na oddawaniu czci szakalom przez osły. Henry Louis Mencken

Średnia ocena: 7.44 Głosów: 9

Ambrose Gwinnett Bierce
Głosowanie to instrument i symbol władzy wolnego człowieka, dzięki któremu robi on z siebie głupca, a ze swojego kraju ruinę. Ambrose Gwinnett Bierce

Średnia ocena: 7.00 Głosów: 7

Bernard Mannes Baruch
Głosuj na kandydata, który obiecuje najmniej - będziesz nim najmniej rozczarowany. Bernard Mannes Baruch

Średnia ocena: 7.73 Głosów: 11

Tom Stoppard
Głosowanie wcale nie oznacza demokracji: oznacza liczenie głosów. Tom Stoppard

Średnia ocena: 8.78 Głosów: 9

Adlai E. Stevenson II
Życie dyplomaty składa się z trzech składników: protokołu, alkoholu i kropli żołądkowych. Adlai E. Stevenson II
Henry Kissinger
Dyplomacja jest sztuką powstrzymywania się od użycia siły. Henry Kissinger
Anthony Eden
Dyplomata to taki człowiek, który pamięta o urodzinach żony, nie pamiętając o jej wieku. Anthony Eden
George Jean Nathan
Źli członkowie rządu wybierani są przez dobrych obywateli, którzy nie korzystają z prawa głosu. George Jean Nathan

Średnia ocena: 7.92 Głosów: 12

George Bernard Shaw
Rząd, który kradnie od Piotra, żeby zapłacić Pawłowi, zawsze może liczyć na poparcie ze strony Pawła. George Bernard Shaw

Średnia ocena: 7.91 Głosów: 11

Abraham Lincoln
Takt: umiejętność opisywania ludzi w taki sposób, w jaki oni sami siebie widzą. Abraham Lincoln
Jean Cocteau
Takt polega na tym, że wiesz jak daleko możesz posunąć się za daleko. Jean Cocteau

Średnia ocena: 9.57 Głosów: 23

Michel Foot
Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nie czynią użytku ze swego prawa wyborczego. Michel Foot
Ludwig Erhard
Kompromis to dzielenie ciastka w ten sposób, aby każdy z partnerów wierzył, że otrzymał większy kawałek. Ludwig Erhard

Średnia ocena: 8.71 Głosów: 7

Michael Kinsley
Gafa jest wtedy, kiedy polityk mówi prawdę. Michael Kinsley

Średnia ocena: 7.07 Głosów: 14

Aleksander Kumor
Ważniejsze od posiadania tajnej broni jest przekonanie wroga o jej istnieniu. Aleksander Kumor
Tom Blair
Politycy są jak pieluchy. Powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tom Blair

Średnia ocena: 8.43 Głosów: 14

Bertrand Russell
W demokracji wolno głupcom głosować, w dyktaturze wolno głupcom rządzić. Bertrand Russell
Andrzej Majewski
Historię pisze się nie w dymie armat, ale w dymie cygar. Andrzej Majewski