Autor:
Blaise Pascal

Blaise Pascal
Szczęście nie jest ani poza nami, ani w nas: jest w Bogu – i poza nami i w nas. Blaise Pascal "Myśli"
Blaise Pascal
Łatwiej jest znieść śmierć bez myśli o niej, niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa. Blaise Pascal "Myśli"
Blaise Pascal
Od piekła lub nieba odgradza nas tylko życie, rzecz najkruchsza w świecie. Blaise Pascal "Myśli"

Średnia ocena: 7.80 Głosów: 15

Blaise Pascal
Zważmy zysk i stratę, zakładając się że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa wypadki: jeżeli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeżeli przegrasz, nie tracisz nic. Blaise Pascal

Średnia ocena: 9.15 Głosów: 13

Blaise Pascal
W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.97 Głosów: 34

Blaise Pascal
Grzesznik to człowiek, który nie ma dość woli, aby nie kochać zła. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.83 Głosów: 6

Blaise Pascal
Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.64 Głosów: 14

Blaise Pascal
Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest (...), jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.54 Głosów: 37

Blaise Pascal
W naturze jest doskonałość, ukazująca, iż jest obrazem Boga, oraz defekty, ukazujące, że jest jedynie obrazem. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Prawdziwe szczęście daje jedynie marzenie o przyszłym szczęściu. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu. Blaise Pascal

Średnia ocena: 9.00 Głosów: 13

Blaise Pascal
Gdyby ludzie wiedzieli, co mówią o sobie nawzajem, nie byłoby w świecie ani czterech przyjaciół. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Oto nasz prawdziwy stan; oto co nas czyni niezdolnymi i do wiedzy pewnej, i do zupełnej niewiedzy. Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca. Czegokolwiek chcielibyście się uczepić, wraz chwieje się to i oddala; a jeśli podążamy za tym, wymyka się, wyślizguje się i wiekuiście ulata. Jest to stan naturalny, najbardziej wszelako przeciwny naszym skłonnościom; pałamy aby zbudować na niej wieżę wznoszącą się w nieskończoność; ale cały fundament trzaska i ziemia rozwiera się otchłanią. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.43 Głosów: 7

Blaise Pascal
Przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom przygotowanym. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.25 Głosów: 4

Blaise Pascal
Nasz rozum zajmuje w porządku rzeczy poznawalnych to samo miejsce, co ciało nasze w rozmiarach przyrody. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Jesteśmy czymś, lecz nie jesteśmy wszystkim. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.50 Głosów: 8

Blaise Pascal
Znamy prawdę nie tylko rozumem, ale także sercem. Pierwsze zasady znamy sercem i na próżno rozum sili się, by je zwalczyć lub ogarnąć. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu. Blaise Pascal

Średnia ocena: 9.00 Głosów: 6

Blaise Pascal
Nie okazuje się swej wielkości, gdy się jest na jednym krańcu, lecz gdy się dotyka obu krańców naraz i wypełnia odległość między nimi. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.00 Głosów: 8

Blaise Pascal
Kobiety lubią wybredność u mężczyzn; to jest, zdaje mi się, najczulszy ich punkt: każda rada jest widzieć, że tysiące innych są wzgardzone, a jedynie ona cenna. Blaise Pascal

Średnia ocena: 9.17 Głosów: 12

Blaise Pascal
Wszystkie ludzkie nieszczęścia biorą się stąd, że człowiek nie potrafi usiedzieć cicho sam w pokoju. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.33 Głosów: 6

Blaise Pascal
Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.71 Głosów: 7

Blaise Pascal
Wcale nie jest pewne, że wszystko jest niepewne. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.75 Głosów: 8

Blaise Pascal
Wiekuista cisza nieskończonych przestrzeni przerasta mnie. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Zamiast się skarżyć, że Bóg jest ukryty, złóżcie mu dzięki, że tyle z siebie odsłonił. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.94 Głosów: 17

Blaise Pascal
Kto tylko siebie kocha - nie zna miłości, lecz kto siebie nie kocha - nie kocha też innych. Blaise Pascal

Średnia ocena: 5.75 Głosów: 4

Blaise Pascal
Człowiek to problem, którego rozwiązanie można znaleźć jedynie w Bogu. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Największą karą czyśćca jest niepewność wyroku. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.33 Głosów: 6

Blaise Pascal
Im dłuższa jest droga w miłości, tym więcej wybredna natura doznaje rozkoszy. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.55 Głosów: 11

Blaise Pascal
Całe życie ucieka na zwalczaniu jakichś przeszkód. A kiedy tego dokonamy - spokój staje się nie do zniesienia. Blaise Pascal

Średnia ocena: 9.63 Głosów: 8

Blaise Pascal
Wśród ideałów - nie ma ludzi. Blaise Pascal

Średnia ocena: 8.36 Głosów: 11

Blaise Pascal
Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. Blaise Pascal

Średnia ocena: 9.08 Głosów: 13

Blaise Pascal
Istnieją dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi, którzy uważają siebie za grzeszników, i grzesznicy, którzy uważają siebie za sprawiedliwych. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Miłość nie ma wieku i wciąż się rodzi. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.33 Głosów: 6

Blaise Pascal
Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.25 Głosów: 8

Blaise Pascal
Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Blaise Pascal

Średnia ocena: 7.83 Głosów: 6

Blaise Pascal
Gdyby nos Kleopatry był krótszy, inne byłyby losy świata. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Człowiek to już nie bydlę, a jeszcze nie anioł. Blaise Pascal
Blaise Pascal
Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Wszechświat nie wie nic. Blaise Pascal