Blaise Pascal

Ocena: 7.03 (Głosujących: 30)

"Szczęście nie jest ani poza nami, ani w nas: jest w Bogu – i poza nami i w nas."

Blaise Pascal
Blaise Pascal "Myśli"

Ocena: 8.47 (Głosujących: 15)

"Łatwiej jest znieść śmierć bez myśli o niej, niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa."

Blaise Pascal
Blaise Pascal "Myśli"

Ocena: 7.80 (Głosujących: 15)

"Od piekła lub nieba odgradza nas tylko życie, rzecz najkruchsza w świecie."

Blaise Pascal
Blaise Pascal "Myśli"

Ocena: 8.90 (Głosujących: 10)

"Zważmy zysk i stratę, zakładając się że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa wypadki: jeżeli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeżeli przegrasz, nie tracisz nic."

Ocena: 8.87 (Głosujących: 31)

"W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem."

Ocena: 7.83 (Głosujących: 6)

"Grzesznik to człowiek, który nie ma dość woli, aby nie kochać zła."

Ocena: 8.42 (Głosujących: 12)

"Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu."

Ocena: 7.30 (Głosujących: 33)

"Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest (...), jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 5)

"W naturze jest doskonałość, ukazująca, iż jest obrazem Boga, oraz defekty, ukazujące, że jest jedynie obrazem."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 8)

"Prawdziwe szczęście daje jedynie marzenie o przyszłym szczęściu."

Ocena: 9.60 (Głosujących: 10)

"Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 12)

"Gdyby ludzie wiedzieli, co mówią o sobie nawzajem, nie byłoby w świecie ani czterech przyjaciół."

Ocena: 6.50 (Głosujących: 4)

"Oto nasz prawdziwy stan; oto co nas czyni niezdolnymi i do wiedzy pewnej, i do zupełnej niewiedzy. Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krańca. Czegokolwiek chcielibyście się uczepić, wraz chwieje się to i oddala; a jeśli podążamy za tym, wymyka się, wyślizguje się i wiekuiście ulata. Jest to stan naturalny, najbardziej wszelako przeciwny naszym skłonnościom; pałamy aby zbudować na niej wieżę wznoszącą się w nieskończoność; ale cały fundament trzaska i ziemia rozwiera się otchłanią."

Ocena: 7.43 (Głosujących: 7)

"Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy."

Ocena: 8.25 (Głosujących: 4)

"Przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom przygotowanym."

Ocena: 8.50 (Głosujących: 10)

"Nasz rozum zajmuje w porządku rzeczy poznawalnych to samo miejsce, co ciało nasze w rozmiarach przyrody."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 8)

"Jesteśmy czymś, lecz nie jesteśmy wszystkim."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 4)

"Znamy prawdę nie tylko rozumem, ale także sercem. Pierwsze zasady znamy sercem i na próżno rozum sili się, by je zwalczyć lub ogarnąć."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 6)

"Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu."

Ocena: 6.86 (Głosujących: 7)

"Nie okazuje się swej wielkości, gdy się jest na jednym krańcu, lecz gdy się dotyka obu krańców naraz i wypełnia odległość między nimi."

Ocena: 9.09 (Głosujących: 11)

"Kobiety lubią wybredność u mężczyzn; to jest, zdaje mi się, najczulszy ich punkt: każda rada jest widzieć, że tysiące innych są wzgardzone, a jedynie ona cenna."

Ocena: 8.33 (Głosujących: 6)

"Wszystkie ludzkie nieszczęścia biorą się stąd, że człowiek nie potrafi usiedzieć cicho sam w pokoju."

Ocena: 8.00 (Głosujących: 6)

"Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają."

Ocena: 8.75 (Głosujących: 8)

"Wcale nie jest pewne, że wszystko jest niepewne."

Ocena: 7.80 (Głosujących: 5)

"Wiekuista cisza nieskończonych przestrzeni przerasta mnie."

Ocena: 8.88 (Głosujących: 16)

"Zamiast się skarżyć, że Bóg jest ukryty, złóżcie mu dzięki, że tyle z siebie odsłonił."

Ocena: 5.75 (Głosujących: 4)

"Kto tylko siebie kocha - nie zna miłości, lecz kto siebie nie kocha - nie kocha też innych."

Ocena: 9.33 (Głosujących: 9)

"Człowiek to problem, którego rozwiązanie można znaleźć jedynie w Bogu."

Ocena: 8.33 (Głosujących: 6)

"Największą karą czyśćca jest niepewność wyroku."

Ocena: 8.40 (Głosujących: 10)

"Im dłuższa jest droga w miłości, tym więcej wybredna natura doznaje rozkoszy."

Ocena: 9.57 (Głosujących: 7)

"Całe życie ucieka na zwalczaniu jakichś przeszkód. A kiedy tego dokonamy - spokój staje się nie do zniesienia."

Ocena: 8.20 (Głosujących: 10)

"Wśród ideałów - nie ma ludzi."

Ocena: 9.00 (Głosujących: 12)

"Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 22)

"Istnieją dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi, którzy uważają siebie za grzeszników, i grzesznicy, którzy uważają siebie za sprawiedliwych."

Ocena: 7.33 (Głosujących: 6)

"Miłość nie ma wieku i wciąż się rodzi."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 8)

"Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu."

Ocena: 7.83 (Głosujących: 6)

"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna."

Ocena: 5.76 (Głosujących: 21)

"Gdyby nos Kleopatry był krótszy, inne byłyby losy świata."

Ocena: 7.57 (Głosujących: 7)

"Człowiek to już nie bydlę, a jeszcze nie anioł."

Ocena: 7.75 (Głosujących: 16)

"Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Wszechświat nie wie nic."