Autor:
Michel Foot

Michel Foot
Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nie czynią użytku ze swego prawa wyborczego. Michel Foot