Jan Paweł II

Jan Paweł II

Jan Paweł II

1920-2005. Prawdziwe nazwisko Karol Wojtyła. Biskup krakowski i kardynał, papież od 1978.