Mikołaj Gogol

"Im świętsza jest prawda, tym pokorniejszy powinien być ten, który ją głosi."


Ocena: 7.83 (Głosujących: 6)

"Im myśl jest głębsza, tym bardziej wydaje się dziecinna."


Ocena: 8.25 (Głosujących: 8)

"Gniew nigdy nie bywa sprawiedliwy."


Ocena: 6.50 (Głosujących: 4)

"Miłość rodzi się wtedy, gdy bratasz się z cierpieniem, nie tylko umiesz je znosić, lecz go nie unikasz."


Ocena: 8.00 (Głosujących: 13)

"Kochać trzeba wszystkich. Lubić niekoniecznie."


Ocena: 8.82 (Głosujących: 11)

"Drogocennym darem jest umiejętność słyszenia duszy człowieka."


Ocena: 9.71 (Głosujących: 7)

"Nie możesz winić lustra za to, że odbicie ci się nie podoba."


Ocena: 8.22 (Głosujących: 9)

"Jedynie mądrość potrafi się ukorzyć."


Ocena: 8.00 (Głosujących: 6)

"Nasze życie to wieczny rozbrat marzenia z rzeczywistością."


Ocena: 7.57 (Głosujących: 7)

"Kłamstwo, głoszone jako prawda, doprowadza do wściekłości."


Ocena: 8.50 (Głosujących: 6)

"Kościół nasz powinien się święcić w nas, a nie w naszych słowach."


Ocena: 8.83 (Głosujących: 6)

"Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają."


Ocena: 6.25 (Głosujących: 4)

"Zupełnie szczera spowiedź możliwa jest tylko przed Bogiem."


Ocena: 9.13 (Głosujących: 8)

"Modlitwa to ekstaza. W ekstazie tylko jest możliwe bowiem proszenie o to, czego pragnie Bóg a nie o to, czego my pragniemy."


Ocena: 7.50 (Głosujących: 6)

"Poezja jest spowiedzią duszy, a nie wytworem ludzkiej myśli."


Ocena: 7.67 (Głosujących: 3)

"Nie ma nic bardziej żałosnego od niespełnionych marzeń."


Ocena: 8.21 (Głosujących: 14)

"W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem."


Ocena: 9.71 (Głosujących: 7)

"Do tego doszło, że jeżeli ktoś nie zrobił komuś świństwa, to zaraz uważa się go za szlachetnego człowieka."


Ocena: 9.75 (Głosujących: 4)

"Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem."


Ocena: 8.86 (Głosujących: 7)

"Im bliżej jesteśmy chwili szczęścia, tym bardziej niepokoi nas jego ułuda."


Ocena: 9.00 (Głosujących: 13)

"Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi."


Ocena: 8.43 (Głosujących: 7)

"Starość spogląda na świat przez pryzmat rozsądku, a nie uczucia."


Ocena: 9.00 (Głosujących: 3)

"To bardzo niebezpieczne zaglądać głębiej kobiecie w serce."


Ocena: 6.25 (Głosujących: 4)

"Modlitwy uczynkiem, a nie słowem, żąda od nas Chrystus."


Ocena: 6.80 (Głosujących: 5)