Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche

1844-1900. Pisarz, filozof i filolog. Pisał po niemiecku, urodził się na terytorium Prus, ale zrezygnował z obywatelstwa i stał się bezpaństwowcem, przyznając się jednocześnie do polskiego pochodzenia. Najważniejsze utwory to "Tako rzecze Zaratustra", "Poza dobrem i złem", "Zmierzch bożyszcz", "Ecce Homo".