Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson

1803-1882. Amerykański filozof i poeta. Starał się wpoić w ludzi zaufanie do samych siebie. Był zdolnym mówcą i wykładowcą.