Jan Stępień

Ocena: 7.91 (Głosujących: 11)

"Idealista myśli o człowieku, że jest dobry. Realista – że powinien być dobry."

Jan Stępień
Jan Stępień "Zamyślenia"

Ocena: 7.82 (Głosujących: 11)

"Różnica między politykiem a gangsterami polega na tym, że politycy działają jawnie, zaś gangsterzy w ukryciu."

Jan Stępień
Jan Stępień "Zamyślenia"

Ocena: 9.22 (Głosujących: 9)

"Okazywanie wdzięczności jest miarą naszego człowieczeństwa."

Jan Stępień
Jan Stępień "Zamyślenia"

Ocena: 7.50 (Głosujących: 2)

"Lepiej być niewolnikiem siebie niż rzeczy."

Jan Stępień
Jan Stępień "Zamyślenia"

Ocena: 9.23 (Głosujących: 13)

"Polityka nie lubi prawdy, zaś prawda nie lubi polityki."

Jan Stępień
Jan Stępień "Zamyślenia"

Ocena: 9.20 (Głosujących: 15)

"Nie lękajmy się umarłych. To żywi są dla nas zagrożeniem."

Jan Stępień
Jan Stępień "Zamyślenia"

Ocena: 8.96 (Głosujących: 24)

"Aby osiągnąć szczęście, trzeba znać cierpienie."

Jan Stępień
Jan Stępień "Zamyślenia"

Ocena: 6.20 (Głosujących: 5)

"Żyjemy tak, jakby życie było karą. A przecież jest nagrodą."

Ocena: 6.75 (Głosujących: 8)

"Moralista to taki osobnik, który poucza innych, ale nikomu nie chce pomóc."

Ocena: 8.45 (Głosujących: 20)

"Ludzie zatruwają. Zwierzęta i rośliny uzdrawiają."