Charles Péguy

Charles Péguy

Charles Péguy

1873-1914. Francuski poeta i eseista.