Charles Péguy

"Mała nadzieja to ta, która wciąż się zaczyna."


Ocena: 8.25 (Głosujących: 4)

"Wiara jest katedrą, miłość szpitalem, ale obie bez nadziei byłyby tylko cmentarzem."


Ocena: 9.89 (Głosujących: 9)

"Świat jest pełen porządnych ludzi. Poznaje się ich po tym, że świństwa robią bardzo nieudolnie."


Ocena: 8.68 (Głosujących: 19)

"Grzesznik jest skarbem Boga, którego On nie odrzuci pomiędzy ciernie przydrożne."


Ocena: 8.33 (Głosujących: 3)

"Kochać, znaczy przyznawać rację istocie kochanej, która się myli."


Ocena: 7.53 (Głosujących: 19)