Czesław Miłosz

Ocena: 7.86 (Głosujących: 7)

"Zaiste, wariat na swobodzie
największą klęską jest w przyrodzie."

Ocena: 7.50 (Głosujących: 18)

"Polska się chyli w trudne czasy, przed bóstwem wódki i kiełbasy."

Ocena: 7.10 (Głosujących: 10)

"Pamiętnik: ta część naszego życia, którą możemy opowiedzieć nie rumieniąc się."

Ocena: 8.33 (Głosujących: 3)

"Im więcej razy na dzień jesteś znieważony,
Im śmieszniejsze na ciebie wkładają korony...
Im więcej żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia,
Bo słowo Twoje z miejsca nie ruszy kamienia,
Tym bardziej pewnym mogę być tego jednego:
Że ty jesteś, zaiste, Alfą i Omegą."

Ocena: 8.94 (Głosujących: 47)

"Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna."