Tadeusz Kotarbiński

Tadeusz Kotarbiński

Tadeusz Kotarbiński

1886-1981. Pełne nazwisko Tadeusz Marian Kotarbiński, polski filozof analityczny, logik i etyk. Współtwórca prakseologii (teorii sprawnego działania) i kilku innych koncepcji filozoficznych. Najważniesze dzieła to "Traktat o dobrej robocie" i "Medytacje o życiu godziwym".