Jerzy Zawieyski

Ocena: 6.56 (Głosujących: 25)

"Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie."

Ocena: 7.80 (Głosujących: 10)

"Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie. Tym, co je łączy, to korzenie."