Jerzy Zawieyski

Ocena: 6.70 (Głosujących: 23)

"Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie."

Ocena: 7.25 (Głosujących: 8)

"Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie. Tym, co je łączy, to korzenie."