Jerzy Zawieyski

Ocena: 6.69 (Głosujących: 26)

"Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie."

Ocena: 7.80 (Głosujących: 10)

"Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie. Tym, co je łączy, to korzenie."