Tennessee Williams

"Wspomnienie ma w sobie wiele poetyckiej swobody. Opuszcza pewne rzeczy, inne wyolbrzymia (...), pamięć ludzka gnieździ się bowiem głównie w sercu."


Ocena: 6.88 (Głosujących: 8)

"Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem, w którym roi się od ludzi nie umiejących pływać."


Ocena: 7.50 (Głosujących: 8)

"Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji."


Ocena: 6.78 (Głosujących: 9)

"Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę."


Ocena: 8.64 (Głosujących: 11)

"Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy oprócz pieniędzy."


Ocena: 6.17 (Głosujących: 6)

"Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa."


Ocena: 8.50 (Głosujących: 8)