George Orwell

"Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych."

George Orwell
George Orwell "Folwark zwierzęcy"

Ocena: 9.43 (Głosujących: 7)

"Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny."

George Orwell
George Orwell "Rok 1984"

Ocena: 8.25 (Głosujących: 4)

"Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta."

George Orwell
George Orwell "Rok 1984"

Ocena: 9.00 (Głosujących: 3)

"Polityka została wymyślona po to, aby kłamstwo brzmiało jak prawda."


Ocena: 8.75 (Głosujących: 4)

"Najszybszy sposób na zakończenie wojny to ją przegrać."


Ocena: 6.50 (Głosujących: 2)

"Normalność nie jest kwestią statystyki."

George Orwell
George Orwell "Rok 1984"

Ocena: 8.60 (Głosujących: 5)

"Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć."


Ocena: 8.80 (Głosujących: 5)

"Nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki."


Ocena: 8.30 (Głosujących: 10)

"Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością."


Ocena: 9.20 (Głosujących: 5)

"Radykalne zmiany opinii publicznej to wynik hipnozy wywołanej przez środki masowego przekazu."


Ocena: 9.86 (Głosujących: 7)