Karl Jaspers

"Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest prawdziwe w człowieku."


Ocena: 8.50 (Głosujących: 18)