J. F. Frańczak

"Dla wytrawnych uszu cisza nieraz głośniejsza jest od krzyku."


Ocena: 8.68 (Głosujących: 19)

"Bóg nie daje nam tego co możemy mieć, ale to kim możemy być."


Ocena: 8.60 (Głosujących: 25)

"Człowiek jest jak samolot - musi wystartować z ziemi zmysłów, ale jego przeznaczeniem, jest lot w przestworzach wartości."


Ocena: 8.40 (Głosujących: 5)