Arystoteles

Arystoteles

Arystoteles

384 - 322 p.n.e.. Wielki filozof grecki, uczeń Platona, nauczyciel Aleksandra Macedońskiego. Zajmował się także astronomią, fizyką, biologią i logiką. Wywarł olbrzymi wpływ na rozwój myśli i nauki europejskiej.