Jonathan Swift

Jonathan Swift

Jonathan Swift

1667 - 1745. Irlandzki pisarz, poeta i satyryk. Autor m.in. "Podróży Guliwera".