Autor:
Maria Stawiszyńska

Maria Stawiszyńska
Człowiek jest istotą rozumną, więc wszystko co robi, robi przeciwko sobie. Maria Stawiszyńska