Józef Stalin

Józef Stalin

Józef Stalin

1879-1953. Przywódca Związku Radzieckiego od 1927 do 1953 r.