Ryszard Ignacy Reinowski

Ocena: 5.75 (Głosujących: 12)

"Gdy się chłop zapomni, co się często zdarza, to go zaraz baba wlecze do ołtarza."